Službene stranice Općine

uređenje

Prostorni plan uređenja

Izvješće o javnoj raspravi

o Prijedlogu 1. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07;38/09;55/11;90/11), te čl. 33. Statuta Općine Krapinske Toplice, Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice je donijelo Odluku o izradi 1. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice – u daljnjem tekstu Plan, (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 25/13). Nastavi čitati

Detaljni plan uređenja

Izvješće o javnoj raspravi

o Prijedlogu Detaljnog plana uređenja Proširenje groblja u Krapinskim Toplicama

Predmetni Detaljni plan uređenja se izrađuje na temelju Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja “Proširenje groblja u Krapinskim Toplicama” – u daljnjem tekstu DPU (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 19/12).

Nositelj izrade je Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice, a stručni izrađivač DPU-a je tvrtka mikelić vreš arhitekti d.o.o. iz Zagreba, Martićeva 38.  Nastavi čitati

Prostorni plan uređenja općine Krapinske Toplice

Na temelju članka 86. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne Novine br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13), Odluke o ciljanoj izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 25/13) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice-ciljane izmjene i dopune Plana (dalje u tekstu: PPUOKT) za javnu raspravu po Općinskom načelniku Općine Krapinske Toplice, Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice objavljuje

Javnu raspravu

o prijedlogu I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Krapinske Toplice

Ciljane izmjene i dopuna Plana

Nastavi čitati

Urbanistički plan uređenja – javna rasprava

Na temelju članka 86. i 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne Novine br. 76/07, 38/09, 55/11. i 90/11), Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 14/12 i 2/14) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Krapinske Toplice o utvrđivanju izmijenjenog Prijedloga I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice za ponovnu javnu raspravu, Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice objavljuje

Ponovnu javnu raspravu

o prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice

Nastavi čitati

Urbanistički plan uređenja naselja Krapinske Toplice

Izvješće o javnoj raspravi

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice  – 1. Izmjene i dopune

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07;38/09;55/11;90/11), te članka 33. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ br 16/09, 8A/13 i 6/14) Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice je donijelo Odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 14/12 i 2/14). Nastavi čitati

Poziv na javnu raspravu

Na temelju članka 86. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne Novine br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13), Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja “Proširenje groblja u Krapinskim Toplicama” (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 19/12 ) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Detaljnog plana uređenja “Proširenje groblja u Krapinskim Toplicama” za javnu raspravu po Općinskom načelniku Općine Krapinske Toplice, Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice objavljuje

Javnu raspravu

o prijedlogu detaljnog plana uređenja “Proširenje groblja u Krapinskim Toplicama”

  1. Provodi se javna rasprava o Prijedloga Detaljnog plana uređenja “Proširenje groblja u Krapinskim Toplicama” (u daljnjem tekstu: Detaljni plan), koji je utvrdio Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice dana 12.6.2014.g.
  2. Javni uvid u Prijedlog Detaljnog plana trajati će 30 dana, od 26.6. do 25.7.2014.g.
  3. Javni uvid u Prijedlog Detaljnog plana moći će se izvršiti u prostorijama Općine Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice:

Nastavi čitati

Obavijest

Početak radova

na sanaciji Ulice dr. Marcela Majseca

Obavještavaju se stanovnici naselja Krapinske Toplice da će u ponedjeljak 2. 6. 2014. godine započeti radovi na sanaciji-uređenju Ulice dr. Marcela Majseca u Krapinskim Toplicama. Radove će izvoditi tvrtka COLAS HRVATSKA d.d., Međimurska 26, Varaždin. Predviđa se da će radovi biti završeni u roku od 50 kalendarskih dana.

Neposredno prije početka radova izvođač će sukladno troškovniku radova iskolčiti trasu buduće prometnice. Iskolčenje će se izvršiti u utorak 3. 6. 2014. g. s početkom u 9.00 sati.

Zbog izvođenja radova prometovanje Ulicom dr. Marcela Majseca biti će ograničeno.

Prije pokretanja postupka za uređenje Ulice, Općina Krapinske Toplice je izradila Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja predmetne ulice (i objekata) putem ovlaštene geodetske tvrtke GRAD-Z PLAN d.o.o., Zagreb u svrhu utvrđivanja je li od strane posjednika nekretnina uz predmetnu ulicu došlo do smetanja posjeda ulice ili njenog dijela (uzurpacija).

Uvid u navedeni situacijski nacrt može se izvršiti svakog dana u prostorijama Općine Krapinske Toplice.

Općina Krapinske Toplice

Servisne informacije

Obavijest

o načinu odvoza glomaznog otpada

Obavještavaju se građani Općine Krapinske Toplice da će se odvoz krupnog/glomaznog otpada s područja Općine vršiti po pozivu građana. Potreba za odvozom glomaznog otpada prijavljuje se Općini Krapinske Toplice na broj telefona 232 267. Uz prijavu je potrebno dati sljedeće podatke:

  • točnu adresu-lokaciju s koje bi se odvozio glomazni otpad
  • ime i prezime korisnika na toj lokaciji
  • kontakt telefon na koji bi se povratno javio točan datum preuzimanja glomaznog otpada od strane tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o.
  • okvirnu količinu i sadržaj glomaznog otpada.

O točnom terminu odvoza glomaznog otpada korisnik će biti obaviješten telefonskim putem.

UPU javna rasprava

Javna rasprava

o prijedlogu I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice

Na temelju članka 86. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne Novine br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13), Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 14/12 i 2/14) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga  I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice za javnu raspravu po Općinskom načelniku Općine Krapinske Toplice, Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice

objavljuje

javnu raspravu o prijedlogu I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice

  1. Provodi se javna rasprava o  Prijedlogu  I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice ( u daljnjem tekstu: UPU), koji je utvrdio Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice dana 17.04.2014.g.

Nastavi čitati

Izgradnja nerazvrstanih cesta

Poziv na dostavu

ponude za izgradnju nerazvrstanih cesta – asfaltiranje Ulice Marcela Majseca

Naručitelj, Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice, pokrenula je postupak nabave u predmetu nabave: Izgradnja nerazvrstanih cesta – asfaltiranje Ulice Marcela Majseca u naselju Krapinske Toplice, red.br. iz Plana nabave 30/14-BN, te upućujemo ovaj

Poziv na dostavu ponude

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11 i 83/13) u ovom predmetu nabave procijenjene vrijednosti nabave iz Plana nabave manje od 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave  propisan Zakonom o javnoj nabavi.

Sukladno članku 19. stavku 7. Odluke o provedbi postupka nabave (Službeni glasnik KZŽ broj 36/13) sposobnost ponuditelja mora postojati u trenutku otvaranja ponuda.

Nastavi čitati