Javna nabava

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa / pdf


2021

Obavijest o nadmetanju

Usluga čišćenja javnih površina od snijega i leda – zimska služba

Općina Krapinske Toplice pokrenula je otvoreni postupak jednostavne nabave u predmetu: Usluga čišćenja javnih površina od snijega i leda – ZIMSKA SLUŽBA -. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, broj objave: 2021/S 0F2 – 0035323 , dana 4. listopada 2021. godine. Rok za podnošenje ponuda je 25. listopada 2021. do 12 sati. U EOJN-u je objavljena dokumentacija o nabavi s potrebnim prilozima. Sve eventualne izmjene i/ili dopune Obavijesti o nadmetanju i/ili dokumentacije o nabavi, Odluku o odabiru/poništenju sa zapisnikom, Obavijest o sklopljenim ugovorima i ostale informacije/dokumente vezane za predmetni postupak nabave objavit će se putem https://eojn.nn.hr/oglasnik/.


Obavijest o nadmetanju

Digitalizacija kino dvorane

Općina Krapinske Toplice pokrenula je otvoreni postupak jednostavne nabave u predmetu: Digitalizacija kino dvorane. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, broj objave: 2021/S 0F2 – 0035138 , dana 1. listopada 2021. godine. Rok za podnošenje ponuda je 21. listopada 2021. do 12 sati. U EOJN-u je objavljena dokumentacija o nabavi s potrebnim prilozima. Sve eventualne izmjene i/ili dopune Obavijesti o nadmetanju i/ili dokumentacije o nabavi, Odluku o odabiru/poništenju sa zapisnikom, Obavijest o sklopljenim ugovorima i ostale informacije/dokumente vezane za predmetni postupak nabave objavit će se putem https://eojn.nn.hr/oglasnik/.


Obavijest o nadmetanju

Nabava kamenog materijala

Općina Krapinske Toplice pokrenula je otvoreni postupak jednostavne nabave u predmetu: Nabava kamenog materijala. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, broj objave: 2021/S 0F2 – 0014106 , dana 13. travnja 2021. godine. Rok za podnošenje ponuda je 4. svibnja 2021. do 12 sati. U EOJN-u je objavljena dokumentacija o nabavi s potrebnim prilozima. Sve eventualne izmjene i/ili dopune Obavijesti o nadmetanju i/ili dokumentacije o nabavi, Odluku o odabiru/poništenju sa zapisnikom, Obavijest o sklopljenim ugovorima i ostale informacije/dokumente vezane za predmetni postupak nabave objavit će se putem https://eojn.nn.hr/oglasnik/.


Obavijest o nadmetanju

Opskrba električnom energijom

Općina Krapinske Toplice pokrenula je otvoreni postupak jednostavne nabave u predmetu: Opskrba električnom energijom. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, broj objave: 2021/S 0F2 – 0002979 , dana 25. siječnja 2021. godine.

Rok za podnošenje ponuda je 12. veljače 2021. do 12 sati. U EOJN-u je objavljena dokumentacija o nabavi s potrebnim prilozima. Sve eventualne izmjene i/ili dopune Obavijesti o nadmetanju i/ili dokumentacije o nabavi, Odluku o odabiru/poništenju sa zapisnikom, Obavijest o sklopljenim ugovorima i ostale informacije/dokumente vezane za predmetni postupak nabave objavit će se putem https://eojn.nn.hr/oglasnik/.


2020

Obavijest o nadmetanju

Radovi na izgradnji-asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Općine Krapinske Toplice

Obavijest o nadmetanju objavljena je na https://eojn.nn.hr dana 1. srpnja 2020. godine. Rok za podnošenje ponuda je 23. srpnja 2020. do 14:00 sati. U EOJN-u je objavljena dokumentacija o nabavi s potrebnim prilozima. Sve eventualne izmjene i/ili dopune Obavijesti o nadmetanju i/ili dokumentacije o nabavi, Odluku o odabiru/poništenju sa zapisnikom, Obavijest o sklopljenim ugovorima i ostale informacije/dokumente vezane za predmetni postupak nabave objavit će se putem https://eojn.nn.hr/oglasnik/


Obavijest o nadmetanju

Nabava kamenog materijala

Općina Krapinske Toplice pokrenula je otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave: “Nabava kamenog materijala”. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, broj objave: 2020/S =F2-0010225. Rok za dostavu ponude je 31. ožujka 2020. do 13:00 sati isključivo putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.


Obavijest o nadmetanju

Opskrba električnom energijom

Općina Krapinske Toplice pokrenula je otvoreni postupak jednostavne nabave u predmetu: Opskrba električnom energijom. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, broj objave: 2020/S 0F2 – 0003897.


Obavijest o nadmetanju

Koncesija za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluge povezane s tom javnom uslugom

Općina Krapinske Toplice pokrenula je postupak nabave za dodjelu koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluge povezane s tom javnom uslugom na području Općine Krapinske Toplice. Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave: 2019/ S 01K -0051116. Rok za dostavu ponuda je 31. siječnja 2020. godine do 14:00 sati.

2019

Obavijest o nadmetanju

Radovi na izgradnji-asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području općine Krapinske Toplice

Obavijest o nadmetanju objavljena je na https://eojn.nn.hr dana  1. srpnja 2019. godine. Rok za podnošenje ponuda je 23. srpnja 2019. do 12:00 sati.

U EOJN-u je objavljena dokumentacija o nabavi s potrebnim prilozima. Sve eventualne izmjene i/ili dopune Obavijesti o nadmetanju i/ili dokumentacije o nabavi, Odluku o odabiru/poništenju sa zapisnikom, Obavijest o sklopljenim ugovorima i ostale informacije/dokumente vezane za predmetni postupak nabave objavit će se putem https://eojn.nn.hr/oglasnik/.


Sklopljeni ugovori o provedbi projekta Održivo gospodarimo otpadom u Pregradi i Krapinskim Toplicama

Dana 10. lipnja 2019. u Općini Krapinske Toplice sklopljeni ugovori o provedbi projekta Održivo gospodarimo otpadom u Pregradi i Krapinskim Toplicama za sve četiri (4) grupe usluga: grupa 1 – dizajn i tisak edukativnih materijala, grupa 2 – izrada web stranice i aplikacije za pametne telefone, grupa 3 – usluga elektroničkih medija i grupa 4 – usluge produkcije predstave. Ukupna vrijednost iznosi 273.094, 25 kuna.


Obavijest o nadmetanju

Provedba programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom – projekt Održivo gospodarimo otpadom u Pregradi i Krapinskim Toplicama

Obavijest o nadmetanju objavljena je na https://eojn.nn.hr dana 12. travnja 2019. godine s dokumentacijom o nabavi s potrebnim prilozima.

Sve eventualne izmjene i/ili dopune obavijesti o nadmetanju i/ili dokumentacije o nabavi, odluku o odabiru/poništenju sa zapisnikom, obavijest o sklopljenim ugovorima i ostale informacije/dokumente vezane za predmetni postupak nabave objavit će se putem https://eojn.nn.hr/oglasnik/.


Rekonstrukcija i prenamjena zgrade Doma kulture u Multimedijalni centar Krapinske Toplice

Izrada projektno-tehničke dokumentacije (stručna podloga, glavni i izvedbeni projekt), ostalih potrebnih podloga i elaborata, te ishođenje potrebnih potvrda i dozvola za projekt “Rekonstrukcija i prenamjena zgrade Doma kulture u Multimedijalni centar Krapinske Toplice”. Obavijest o nadmetanju – https://eojn.nn.hr – dana 8. veljače 2019. u EOJN-u objavljena je dokumentacija o nabavi s potrebnim prilozima. Sve eventualne izmjene i/ili dopune obavijesti o nadmetanju i/ili dokumentacije o nabavi, odluku o odabiru/poništenju sa zapisnikom, obavijest o sklopljenim ugovorima i ostale informacije/dokumente vezane za predmetni postupak nabave objavit će se putem https://eojn.nn.hr/oglasnik/.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

2021

11.2.2021. Radovi na izgradnji / asfaltiranju nerazvrstanih cesta

Općina Krapinske Toplice sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 160/2016) i članku 8. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta nabave (Narodne novine broj 65/17 i 75/20 ) prije pokretanja postupka javne nabave provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima odnosno o pokretanju postupka za izvođenje radova na izgradnji-asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Općine. Obavijest o prethodnom savjetovanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 11. veljače 2021. godine. Javno savjetovanje traje do 17. veljače 2021. godine.

Preuzmi:

2020

17.6.2020. Radovi na izgradnji /asfaltiranju nerazvrstanih cesta

Općina Krapinske Toplice sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine br. 160/2016) i članku 8. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta nabave (Narodne Novine broj 101/17) prije pokretanja postupka javne nabave provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima odnosno o pokretanju postupka za izvođenje radova na izgradnji-asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Općine. Obavijest o prethodnom savjetovanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 17. 6. 2020. godine. Javno savjetovanje traje do 24. 6. 2020. godine.

Preuzmi:

 

2019

14.6.2019. Radovi na izgradnji /asfaliranju nerazvrstanih cesta. Općina Krapinske Toplice sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine br. 160/2016) i članku 8. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta nabave (Narodne Novine broj 101/17) prije pokretanja postupka javne nabave provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima odnosno o pokretanju postupka za izvođenje radova na izgradnji-asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Općine. Obavijest o prethodnom savjetovanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 14. 6. 2019. godine. Javno savjetovanje traje do 21. 6. 2019. godine.

2018

2.10.2018. Ponovljeni postupak – Radovi na izgradnji-asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Općine Krapinske Toplice: Obavijest o nadmetanju

7.9.2018. Radovi na izgradnji-asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Općine Krapinske Toplice: Obavijest o nadmetanju ODLUKA O PONIŠTENJU

28.8.2018. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – asfaltiranje nerazvrstanih cesta: Obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima

8.5.2018. Poziv za dostavu ponude za stručni nadzor. Općina Krapinske Toplice pokrenula je postupak jednostavne nabave u predmetu Obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji reciklažnog dvorišta u Krapinskim Toplicama. Rok za podnošenje ponuda je 16. svibnja 2018. (srijeda) do 15.00 sati. ->Pročitaj više

Prethodno savjetovanje u postupku javne nabave: Izgradanja i opremanje reciklažnog dvorišta u Krapinskim Toplicama: Obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima

2017

Prethodno savjetovanje u postupku javne nabave: asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Krapinske Toplice u 2017. g.: Obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima

Plan nabave

za 2022. godinu

za 2021. godinu

za 2020. godinu

za 2019. godinu

za 2018. godinu

za 2017. godinu

za 2016. godinu

za 2015. godinu

za 2014. godinu

za 2013. godinu

Registar ugovora

2017

2016

2015

2014

Popis ostalih ugovora sa stanjem na dan 31.12.2014. / xls Registar svih ugovora 2014. / docx Popis ostalih ugovora sa stanjem na dan 30.5.2014. / xls

2013 i ranije

Popis ostalih ugovora sa stanjem na dan 13.12.2013. / xls Registar ugovora 2013. / pdf Registar svih ugovora 2012. i ranije / pdf