Službene stranice Općine

Javna nabava

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa – primjena od 22.8.2018. / pdf

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa / pdf

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

2018

7.9.2018. Radovi na izgradnji-asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Općine Krapinske Toplice: Obavijest o nadmetanju

28.8.2018. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – asfaltiranje nerazvrstanih cesta: Obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima

8.5.2018. Poziv za dostavu ponude za stručni nadzor. Općina Krapinske Toplice pokrenula je postupak jednostavne nabave u predmetu Obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji reciklažnog dvorišta u Krapinskim Toplicama. Rok za podnošenje ponuda je 16. svibnja 2018. (srijeda) do 15.00 sati. ->Pročitaj više

Prethodno savjetovanje u postupku javne nabave: Izgradanja i opremanje reciklažnog dvorišta u Krapinskim Toplicama: Obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima

2017

Prethodno savjetovanje u postupku javne nabave: asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Krapinske Toplice u 2017. g.: Obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

Plan nabave

za 2018. godinu

 

za 2017. godinu

Druga izmjena plana nabave za 2017. / doc

Prva izmjena Plana nabave za 2017. / doc

Ispravak Plana nabave za 2017. / doc Plan nabave za 2017. / docx

 

za 2016. godinu

Treća izmjena Plana nabave za 2016. g. / doc

Druga izmjena Plana nabave 2016. / pdf

Prva izmjena Plana nabave za 2016. / doc

Plan nabave za 2016. / docx

 

za 2015. godinu

Prva izmjena Plana nabave za 2015. / docx

Plan nabave / pdf

 

za 2014. godinu

Treća izmjena Plana nabave / doc

Druga izmjena Plana nabave / doc

Prva izmjena Plana nabave / pdf

Plan nabave / pdf

 

za 2013. godinu

Treća izmjena Plana nabave / pdf

Druga izmjena Plana nabave / pdf

Prva izmjena Plana nabave / pdf

Plan nabave

 

Registar ugovora

2017

2016

2015

2014

Popis ostalih ugovora sa stanjem na dan 31.12.2014. / xls Registar svih ugovora 2014. / docx Popis ostalih ugovora sa stanjem na dan 30.5.2014. / xls

2013 i ranije

Popis ostalih ugovora sa stanjem na dan 13.12.2013. / xls Registar ugovora 2013. / pdf Registar svih ugovora 2012. i ranije / pdf