Službene stranice Općine

Javna nabava

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa – primjena od 13. 11. 2018. / pdf

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa – primjena od 22. 8. 2018. / pdf

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa / pdf

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

2018

2.10.2018. Ponovljeni postupak – Radovi na izgradnji-asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Općine Krapinske Toplice: Obavijest o nadmetanju

7.9.2018. Radovi na izgradnji-asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Općine Krapinske Toplice: Obavijest o nadmetanju ODLUKA O PONIŠTENJU

28.8.2018. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – asfaltiranje nerazvrstanih cesta: Obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima

8.5.2018. Poziv za dostavu ponude za stručni nadzor. Općina Krapinske Toplice pokrenula je postupak jednostavne nabave u predmetu Obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji reciklažnog dvorišta u Krapinskim Toplicama. Rok za podnošenje ponuda je 16. svibnja 2018. (srijeda) do 15.00 sati. ->Pročitaj više

Prethodno savjetovanje u postupku javne nabave: Izgradanja i opremanje reciklažnog dvorišta u Krapinskim Toplicama: Obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima

2017

Prethodno savjetovanje u postupku javne nabave: asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Krapinske Toplice u 2017. g.: Obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

Plan nabave

za 2019. godinu

za 2018. godinu

 

za 2017. godinu

 

za 2016. godinu

 

za 2015. godinu

 

za 2014. godinu

 

za 2013. godinu

 

Registar ugovora

2017

2016

2015

2014

Popis ostalih ugovora sa stanjem na dan 31.12.2014. / xls Registar svih ugovora 2014. / docx Popis ostalih ugovora sa stanjem na dan 30.5.2014. / xls

2013 i ranije

Popis ostalih ugovora sa stanjem na dan 13.12.2013. / xls Registar ugovora 2013. / pdf Registar svih ugovora 2012. i ranije / pdf