Službene stranice Općine

Prostorni plan uređenja

Obavijest o Odluci

o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice

Temeljem članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) te članka 88. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13)  Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice objavljuje:

OBAVIJEST

Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na 5. sjednici održanoj dana  25.09.2013. godine, donijelo je Odluku o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice (dalje u tekstu: PPUOKT).

Nositelj izrade Ciljanih izmjena i dopuna PPUOKT je Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice, a stručni izrađivač Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije.

Prijedlozi, zahtjevi i smjernice planskih rješenja, pravnih i fizičkih osoba, mogu se dostaviti u pisanom obliku ili neposredno kod nositelja izrade.

Kontakt osoba nositelja izrade Ciljanih izmjena i dopuna PPUOKT je  Divna Hršak Makek, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krapinske Toplice, tel: 049 232 267; e-mail:  procelnica@krapinske-toplice.hr,  adresa: Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, 49217 Krapinske Toplice.

 Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice

Obavijest za preuzimanje