Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Detaljni plan uređenja

Izvješće o javnoj raspravi

o Prijedlogu Detaljnog plana uređenja Proširenje groblja u Krapinskim Toplicama

Predmetni Detaljni plan uređenja se izrađuje na temelju Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja “Proširenje groblja u Krapinskim Toplicama” – u daljnjem tekstu DPU (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 19/12).

Nositelj izrade je Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice, a stručni izrađivač DPU-a je tvrtka mikelić vreš arhitekti d.o.o. iz Zagreba, Martićeva 38. 

Objava javne rasprave

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13, dalje u tekstu: Zakon), nositelj izrade objavio je javnu raspravu o prijedlogu DPU-a u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije br. 13/14 dana 18. lipnja 2014., u Zagorskom listu dana 17. lipnja 2014., na web stranici općine: www.krapinske-toplice.hr, na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te na oglasnoj ploči u prostorijama Općine Krapinske Toplice.

Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi dostavljena je, sukladno članku 87. Zakona, tijelima i osobama određenim posebnim propisima koja su dala zahtjeve za izradu DPU-a iz područja svog djelokruga kao i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (popis u prilogu).

Prijedlog DPU-a  bio je izložen na javni uvid od 26. lipnja do 25. srpnja 2014. godine, u trajanju 30 dana, temeljem članka 88. Zakona.

Javni uvid obavljen je u prostorijama Općine Krapinske Toplice s mogućnošću uvida svakodnevno od 9-14 sati.

Rok za davanje odnosno dostavu primjedbi i prijedloga te očitovanja na prijedlog DPU-a bio je do 25. srpnja 2014. godine. U oglasu kojim je objavljena javna rasprava  bila je data jasna uputa (sukladno Zakonu) na koji način se daju primjedbe i prijedlozi.

Preuzmi Izvješće u cjelosti (word datoteka):

Izvješće o javnoj raspravi DPU-a

 

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.