Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

UPU javna rasprava

Javna rasprava

o prijedlogu I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice

Na temelju članka 86. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne Novine br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13), Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 14/12 i 2/14) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga  I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice za javnu raspravu po Općinskom načelniku Općine Krapinske Toplice, Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice

objavljuje

javnu raspravu o prijedlogu I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice

 1. Provodi se javna rasprava o  Prijedlogu  I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice ( u daljnjem tekstu: UPU), koji je utvrdio Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice dana 17.04.2014.g.

 1. Javni uvid u Prijedlog I. izmjena i dopuna UPU-a  trajati će 15 dana, od 30.04. do 14.05.2014.g.
 1. Javni uvid u Prijedlog I. izmjena i dopuna UPU-a moći će se izvršiti u prostorijama Općine Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice:
 • svakog radnog dana u vremenu od 9.00 do 14.00 sati
 1. Javno izlaganje o Prijedlogu I. izmjena i dopuna UPU-a, sa stručnim obrazloženjem izrađivača (Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije) održati će se dana 09.05 2014.g. (petak) s početkom u 16:00 sati u prostoru Doma kulture (kino dvorana) u ulici Ksavera Šandora Đalskog 1 u  Krapinskim Toplicama.
 1. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog I. izmjena i dopuna UPU-a  mogu se davati do zaključivanja javne rasprave ( do 14.05.2014.g.).
 1. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi u skladu s člankom 90 Zakona o prostornom uređenju i gradnji, je sljedeći:
 • nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne ) samouprave i osobe određene posebnim propisima koja su dala podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga I. izmjena i dopuna UPU-a iz područja svog djelokruga, dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge nositelju izrade – Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice, najkasnije do 14.05.2014.g. ili na javnom izlaganju. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbe.
 • Građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
  • imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog I. izmjena i dopuna UPU-a,
  • postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja odgovaraju nositelj izrade, odnosno stručni izrađivač, usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika javne rasprave,
  • mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog I. izmjena i dopuna UPU-a   izložen na javnom uvidu,
  • daju primjedbe i prijedloge  u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • upućuju nositelju izrade I. izmjena i dopuna UPU-a   pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u objavi o javnoj raspravi ( do 14.05.2014.g.).
 1. Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani, s  imenom, prezimenom i adresom podnositelja i vlastoručnim potpisom, odnosno nazivom pravne osobe, potpisom ovlaštene osobe i pečatom, s priloženim potrebnim prilozima za razumijevanje (izvod iz katastra) i u roku ( do 14.05. 2014.g.) dostavljeni na adresu: Općina Krapinske Toplice, Jedinstveni upravni odjel, 49217 Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, predajom na urudžbeni zapisnik ili putem pošte, a u protivnom se neće uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Pročelnica:

Divna Hršak-Makek

Dokumenti za preuzimanje u komprimiranom formatu (zip, 15 Mb):

20140430_objava

 

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.