Službene stranice Općine

Savjet mladih

Savjet mladih

Savjet mladih

Savjet mladih osniva se kao savjetodavno tijelo jedinice lokalne samouprave koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području te jedinice.

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice Odbor za izbor i imenovanja objavio je Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Općine Krapinske Toplice na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Općine Krapinske Toplice, temeljem članka 6. stavka 2. Odluke. Javni poziv objavljen je dana 7. ožujka 2019. godine. Rok za podnošenje prijedloga kandidata bio je 15 dana od dana od dana objave Javnog poziva, odnosno do 25. ožujka 2019. do 15:00 sati.

U zadanom roku ovlašteni su predlagatelji predložili svoje kandidate i zamjenike kandidata.

Odbor za izbor i imenovanja podnio je Općinskom vijeću Općine Krapinske Toplice Izvješće o provedenom postupku odnosno o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova Savjeta mladih te utvrdio popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih, te isti objavio na web stranici Općine Krapinske Toplice.

Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih održana je dana 21. lipnja 2019. te je za predsjednicu Savjeta mladih izabrana Marija Matovina (099 8434 940), a za zamjenika predsjednice Tino Piljek (095 3833 860).

Zakonski propisi i odluke
  1. Zakon o savjetima mladih (Narodne novine broj 41/14)
  2. Odluka o osnivanju Savjeta mladih (Službeni glasnik KZŽ broj 8/15)
  3. Odluka o izboru članova Savjeta mladih 2019.-2022. (Službeni glasnik KZŽ broj 23/19)
  4. Poslovnik o radu Savjeta mladih

2021

2019