Službene stranice Općine

Sastav Općinskog vijeća

Općinsko vijeće

Općine Krapinske Toplice

Predsjednik Općinskog vijeća

Zvonko Očić, prof.

koalicija HDZ-HSS

M 098 303 987

Zamjenica predsjednika Općinskog vijeća

Sanja Golubić

koalicija HDZ-HSS

Članovi Općinskog vijeća

Vesna Dragčević, dr. med. spec. fizijatar

koalicija HDZ-HSS

Margareta Leskovar, dipl. novinar

koalicija HDZ-HSS

Željko Kapelac, dipl. ing. arh.

koalicija HDZ-HSS

Slavko Gradiški, struč. spec. ing. sec.

koalicija HDZ-HSS

Josip Martinec

koalicija HDZ-HSS

Ivan Halapir

koalicija HDZ-HSS

od 11. 12. 2019.

Nada Hršak

koalicija SDP-HNS-HSU

Gordana Jureković

koalicija SDP-HNS-HSU

Davorka Šturman

koalicija SDP-HNS-HSU

Antun Zupanc, prof.

koalicija SDP-HNS-HSU

Slavko Žnidarić

koalicija SDP-HNS-HSU

Karmelita Pavliša, dipl. oecc.

koalicija ZDS-Hrvatski laburisti-Stranka rada-Laburisti

Franjo Barić

HSP AS

Ivan Kolar, mag. ing. geod. et geoinf.

koalicija HDZ-HSS

mandat u mirovanju od 22. 10. 2019.