Službene stranice Općine

Javnost rada

Javnost rada

Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Javnost rada Općinskog vijeća uređena je člankom 108. do 111. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 21/09, 14/12 i 8A/13).

Sjednice Općinskog vijeća su javne. Općinsko vijeće obavještava javnost o svojem radu putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i objavom na web stranicama Općine. Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (razgovarati, upotrebljavati mobitel i sl.). Predsjednik Općinskog vijeća ima pravo ograničiti broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća zbog prostora i održavanja reda na sjednici.

Radi točnog i potpunijeg obavještavanja javnosti o radu Općinskog vijeća mogu se davati službena priopćenja. Priopćenja daje predsjednik Općinskog vijeća ili osoba koju on ovlasti.

Bez nazočnosti javnosti održavaju se sjednice Općinskog vijeća ili pojedini dijelovi sjednice vijeća kada se raspravlja o materijalima koji su sukladno posebnim propisima označeni određenim stupnjem tajnosti.

Preuzmi: OBRAZAC za prijavu prisustvovanja sjednici Općinskog vijeća

 

Zakonski propisi

Statut i Poslovnik