Fiskalna odgovornost

Dokumenti

Obavijest e-Računi
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
Odluka o imenovanju predstavnika za kvalitetu
Procedura stvaranja ugovornih obveza / docx, 32  kb
Procedura zaprimanja računa / docx, 24 kb
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga / pdf, 129 kb
Procedura o blagajničkom poslovanju / pdf, 142 kb
Obrazac 23 – provjera računa / pdf, 88 kb
Katalog radnih postupaka – računovodstvo / doc, 108 kb
Pravilnik o korištenju službenih automobila / pdf, 180 kb

Kontakt podaci osobe za nepravilnosti

Divna Hršak-Makek

T 049 232 267
M 099 4210 380
E procelnica@krapinske-toplice.hr
Radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 7-15 sati

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima iz Proračuna Općine Krapinske Toplice

Sukladno članku 11. stavku 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine broj 29/19 i 98/19) jedinice lokalne samouprave dužne su nakon završetka poslovne godine objaviti na svojim mrežnim stranicama izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna jedinice lokalne samouprave za redovito godišnje financiranje svake političke stranke zastupljene u predstavničkom tijelu i svakog nezavisnog vijećnika.

Izvješće mora sadržavati slijedeće podatke: naziv političke stranke, odnosno ime i prezime nezavisnog zastupnika, odnosno nezavisnog vijećnika i naziv neovisne liste odnosno grupe birača s koje je nezavisni zastupnik, odnosno nezavisni vijećnika izabran; ukupan iznos raspoređenih sredstava za svaku političku stranku, nezavisnog zastupnika, odnosno nezavisnog vijećnika, prema odlukama o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje iz članka 10. stavak 1. i 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, te ukupan iznos isplaćenih sredstava iz proračuna jedinice lokalne samouprave za svaku političku stranku, nezavisnog zastupnika odnosno nezavisnog vijećnika za redovito godišnje financiranje