Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15, 69/22) uređeno je pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. Ovim se Zakonom uređuju i druge obveze tijela javne vlasti te prekršajne odredbe vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Tijela javne vlasti su tijela državne uprave, druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i druge pravne osobe na koje su prenesene javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druge osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se u cijelosti financiraju iz državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo.

Odredbe ovog Zakona ne primjenjuju se stranke u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima, kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena propisom. 

Odredbe ovog Zakona ne primjenjuju se na informacije za koje postoji obveza čuvanja tajnosti, sukladno zakonu koji uređuje sigurnosno-obavještajni sustav Republike Hrvatske.

Zahtjev za pristup informacijama

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje tijelo javne vlasti. Pristup informacijama i ponovna uporaba informacija ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev podnosi se osobno ili putem pošte na adresu:

  • Općina Krapinske Toplice
  • Antuna Mihanovića 3
  • 49217 Krapinske Toplice

Pisani zahtjev može se podnijeti i putem elektroničke komunikacije na adresu:

  • ppi@krapinske-toplice.hr

Usmeni zahtjev podnosi se neposredno kod službene osobe mjerodavne za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (službenik za informiranje).

Službenik za informiranje

Darko Šafranko

  • T 049 232 267
  • E ppi@krapinske-toplice.hr
  • Radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 7-15 sati

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.