Službene stranice Općine

Jednostavna nabava

Jednostavna nabava

Opremanje

Društvenog doma Mala Erpenja

Općina Krapinske Toplice je kroz sustav AGRONET objavila 2. izmjenu Poziva za dostavu ponuda i novi troškovnik za predmet nabave: Opremanje Društvenog doma u Maloj Erpenji, ev. br. nabave 47/21-JNP. Rok za dostavu ponuda je izmijenjen. Novi rok za dostavu ponuda je  23. veljače 2021. (utorak) u 12 sati.

Preuzmi: Odluka o odabiru Zapisnik o pregledu i ocjeni /2. izmjena poziva za dostavu ponuda 2. IZMJENA TROŠKOVNIKA II – Troškovnik opremanja DRUŠTVENI DOM MALA ERPENJA

Jednostavna nabava

Opremanje

Društvenog doma Mala Erpenja

Općina Krapinske Toplice je kroz sustav AGRONET objavila 1. izmjenu Poziva za dostavu ponuda i novi troškovnik za predmet nabave: Opremanje Društvenog doma u Maloj Erpenji, ev. br. nabave 47/21-JNP. Rok za dostavu ponuda je izmijenjen. Novi rok za dostavu ponuda je 15. veljače 2021. (ponedjeljak) u 12 sati.

Preuzmi: Izmjena Poziva za dostavu ponuda Izmjena troškovnika – Opremanje Društveni dom Mala Erpenja

Jednostavna nabava

Opremanje

Društvenog doma Mala Erpenja

Općina Krapinske Toplice pokrenula je postupak jednostavne nabave za nabavu opreme za opremanje Društvenog doma Mala Erpenja. Tekst javnog poziva objavljen je i putem sustava AGRONET. Rok za dostavu ponuda je 4. veljače 2021.(četvrtak) do 12 sati. Ponude se obavezno dostavljaju do roka za dostavu ponuda putem sustava AGRONET i na adresu Općine Krapinske Toplice.

Preuzmi: Poziv za dostavu ponude PRILOG 1 – Ponudbeni list DODATAK 1 i 2 Ponudbenom listu PRILOG 2 – Obrazac Izjave o nekažnjavanju PRILOG 3 – Obrazac Izjave o dostavi jamstva PRILOG 4- Troškovnik opremanja DRUŠTVENI DOM MALA ERPENJA bez cijena

Jednostavna nabava

Poziv za

dostavu ponude za nabavu dugoročnog kredita za financiranje investicijskih projekata u 2021. godini

Općina Krapinske Toplice objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu dugoročnog kredita te poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte ovlaštene za pružanje bankovnih usluga da nam dostave ponudu.

Rok za dostavu ponude je 25. siječnja 2021. do 12 sati. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu Općine Krapinske Toplice. Zbog posebnih okolnosti ponuda se može se dostaviti i elektronskim putem (skenirani dokument u PDF formatu) na adresu elektroničke pošte: info@krapinske-toplice.hr, na način da budu zaprimljene do roka za podnošenje ponude.

Preuzmi: Poziv za dostavu ponude Prilog I Prilog II Prilog III

Jednostavna nabava

Nabava

obveznog radnog materijala – radnih bilježnica

Općina Krapinske Toplice pokrenula je postupak jednostavne nabave u predmetu: Nabava obveznog radnog materijala za učenike Osnovne škole Krapinske Toplice za školsku godinu 2020/2021. Rok za dostavu ponude je 30.07.2020.g. (četvrtak) do 9,00 sati na adresu Općina Krapinske Toplice, A.Mihanovića 3, Krapinske Toplice.

Preuzmi: Odluka o odabiru

Preuzmi: Poziv za dostavu ponude Troškovnik – nabava radnih materijala za osnovnu školu 2020 Prilog 2 – Ponudbeni list

Jednostavna nabava

Sanacija

klizišta Polanščak u naselju Hršak breg

Općina Krapinske Toplice pokrenula je postupak jednostavne nabave u predmetu “Sanacija klizišta Polanščak u naselju Hršak breg”. Rok za dostavu ponuda je 12. svibnja 2020. (utorak) do 13:00 sati.

Preuzmi: Odluka o odabiru

Poziv za dostavu ponuda Ponudbeni list Dokumentacija za natječaj-sanacija klizišta Polanščak Troškovnik- GP_sanacija klizišta POLANSCAK

Jednostavna nabava

Sanacija

klizišta Polanščak u naselju Hršak breg

Općina Krapinske Toplice pokrenula je postupak jednostavne nabave u predmetu “Sanacija klizišta Polanščak u naselju Hršak breg”. Rok za dostavu ponuda je 23. ožujka 2020. do 13:00 sati.

Preuzmi: Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Poziv za dostavu ponude zainteresiranim gospodarskim subjektima Ponudbeni list Dokumentacija za natječaj-sanacija klizišta Polanščak Troškovnik- GP_sanacija klizišta POLANSCAK_tro Darko 2020

Jednostavna nabava

Sanacija – krpanje

udarnih rupa na asfaltiranim nerazvrstanim cestama

Općina Krapinske Toplice pokrenula je postupak jednostavne nabave u predmetu: Sanacija – krpanje udarnih rupa na asfaltiranim nerazvrstanim cestama na području općine Krapinske Toplice u 2020. godini. Rok za dostavu ponuda je 27.  veljače 2020. (četvrtak) do 13:00 sati. Vrijednost predmeta nabave: 184.000,00 kuna bez PDV-a.

Preuzmi: Odluka o poništenju postupka / Poziv za dostavu ponude Troškovnik ponudbeni list

Jednostavna nabava

Rekonstrukcija

nogostupa u Ulici Ljudevita Gaja

Općina Krapinske Toplice pokrenula je postupak jednostavne nabave u predmetu: Rekonstrukcija nogostupa u Ulici Ljudevita Gaja. Rok za dostavu ponuda je 20. studenoga 2019. (srijeda) do 13:00 sati. Vrijednost predmeta nabave: 496.000,00 kuna bez PDV-a.

Preuzmi: Odluka o odabiru

Poziv za dostavu ponude- rekonstrukcija nogostupa Opći tehnički uvjeti Rekonstrukcija nogostupa u ulici Ljudevita Gaja Troškovnik – rekonstrukcija nogostupa Ulica Ljudevita Gaja Ponudbeni list