Službene stranice Općine

uređenje

Komunalne aktivnosti

Asfaltiranje

nerazvrstanih cesta na području općine Krapinske Toplice

Započeli radovi na uređenju i asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području pćine Krapinske Toplice prema Programu građenja za 2019. godinu. Radovima će biti obuhvaćeno 16 dionica u devet naselja, a izvodi ih tvrtka MB TRANSGRADNJA d.o.o. iz Krapine. Vrijednost ugovorenih radova je 3.056.175,00 kuna. Rok završetka radova je 90 dana.

Obavijest

Radovi

na uređenju prostora ispred Župne crkve Presveto Trojstvo u Krapinskim Toplicama

Pred završetkom su radovi na uređenju prostora ispred Župne crkve Presveto Trojstvo. Projektom je predviđena zamjena asfaltnog zastora na dijelu južno od crkve te kompletna transformacija prostora u “trg” koji će služiti za odvijanje raznih manifestacija. Projektom će se spomenuti prostor prenamijeniti sadržajima i aktivnostima prikladnim za pješake i posjetitelje Krapinskih Toplica. U 2. fazi projekta prostor će se dodatno obogatiti površinama za sjedenje i odmor te će se omogućiti komunikacija sa cijelom zapadnom granicom uz crkvu kao i sjeverno od crkve te ispred župnog dvora.

Obavijest

Radovi

na izgradnji – proširenju vodovodne mreže

Dana 13. prosinca 2016. započeli su radovi na izgradnji i proširenju vodovodne mreže u naselju Lovreća Sela – Mala Erpenja – visoka zona Mala Erpenja.

Apel za zelene Krapinske Toplice

ZELENI OTOK KT 590x150 prijedlog

Poštovani stanovnici i gosti Općine Krapinske Toplice,

s ciljem olakšanog razdvajanja korisnog otpada kod južnog ulaza u naselje Krapinske Toplice prije dvije godine formirali smo zeleni otok.

Na zelenom je otoku za sada moguće odložiti sljedeći otpad: staklo, metal, plastiku, papir i tekstil.

Namjerno je formiran upravo na poziciji koja je stanovnicima Općine Krapinske Toplice lako dostupna i na kojoj u 2017. planiramo izgraditi  reciklažno  dvorište te organizirati napredniju razinu odlaganja otpada, odnosno recikliranja sirovina.

Zeleni otok ne služi za odlaganje komunalnog, krupnog, elektroničkog, opasnog ili građevinskog otpada!

Naputak za postupanje s krupnim otpadom dobili ste uz račune tvrtke koja na našem području vrši zbrinjavanje otpada iz kućanstava, a nalazi se i na općinskoj web stranici na sljedećoj poveznici: https://www.krapinske-toplice.hr/servisne-informacije/#otpad

Ukoliko imate pitanja vezano uz odlaganje ostalih vrsta otpada, molimo Vas da nam se obratite e-mail porukom na komunalni.redar@krapinske-toplice.hr ili telefonski na 232 267.

Pozivamo Vas da nam pomognete u nastojanju da se zeleni otok na ulazu u Krapinske Toplice koristi na primjeren način te Vas molimo da ukoliko primijetite nekoga kako baca otpad u prirodu ili na zeleni otok dovozi otpad kojemu tamo nije mjesto da ga fotografirate i što prije nas o tome obavijestite e-mail porukom na komunalni.redar@krapinske-toplice.hr ili telefonski na  232 267. Po Vašoj prijavi promptno ćemo reagirati, kao što smo i do sada kad smo imali spoznaje o počinitelju.

Kroz protekle dvije godine uložili smo znatan napor u sanaciju divljih odlagališta i nažalost još uvijek ih nismo sve sanirali. Odvoz otpada na području Općine Krapinske Toplice je organiziran i uistinu nema potrebe zagađivati prirodu ili ostavljati krupni i ostali otpad na neprimjerenim mjestima.

Pojačali smo mjere nadzora vezane uz neprimjereno zbrinjavanje otpada te Vas pozivamo da nam pomognete u pronalaženju onih koji uporno žele mimoići pravila kojih se većina nas pridržava. Trošak sanacije divljih odlagališta i neprimjereno odloženog otpada plaćamo svi mi!

Unaprijed Vam zahvaljujem na suradnji!

Ernest Svažić

Općinski načelnik

Obavijest

Mirna ulica

zatvorena za promet

Obavještavaju se građani da se zbog izvođenja radova na rekonstrukciji Hotela Villa Magdalena u Mirnoj ulici u naselju Krapinske Toplice određuje privremena regulacija prometa Mirnom ulicom u dijelu od raskrižja s Ulicom Ljudevita Gaja do raskrižja s Ulicom dr. Marcela Majseca, na način da se u tom potezu Mirna ulica u razdoblju od 1. 7. 2016. do 30. 4. 2017. godine zatvara za promet.

Preuzmi: Ivizija d.o.o. – dozvola za korištenje javne površine (Objava)

Obavijest

zelena-cistka-2016Zelena čistka 2016.

Općina Krapinske Toplice, Lovačko društvo Fazan i Udruga Vita dana 23. travnja 2016. godine sudjeluju u akciji Zelena čistka. Nastavak je to tradicije čišćenja divljih odlagališta otpada na području Općine Krapinske Toplice. Akciju podupiru EKO-FLOR PLUS d.o.o. iz Oroslavja i  KRT komunalni radovi i transport Vjekoslav Filipaj iz Krapinskih Toplica.

Zelena čistka za 2016. počinje 23. travnja 2016. godine u 9.00 sati na Zelenom otoku u naselju Vrtnjakovec. Ukoliko želite volontirati u akciji, molimo da svoje sudjelovanje prijavite na broj telefona 099 5210380.

U slučaju lošeg vremena akcija se odgađa i o novom terminu  biti ćete pravovremeno obaviješteni.

Ucjevljenje kanala oborinske vode

Obavijest o

ispravku dokumentacije u predmetu nabave Ucjevljenje kanala oborinske odvodnje u Ulici Antuna Augustinčića

Ovim putem Općina Krapinske Toplice, Povjerenstvo za nabavu obavještava sve zainteresirane gospodarske subjekte o promjeni dokumentacije u predmetu nabave: Ucjevljenje kanala oborinske odvodnje u Ulici Antuna Augustinčića (br. 42/14-BN), na  način da se mijenja troškovnik radova i da je produžen rok za dostavu ponuda.

  1. Novi krajnji rok za podnošenje ponuda je 6. 11. 2014. g. (četvrtak) do 15.00 sati
  2. Novi Troškovnik radova.(ovdje)

Preuzimanje Troškovnika:

Troškovnik – Ucjevljenje u Ulici A.  Augustinčića

 

Ucjevljenje kanala oborinske vode

Poziv na dostavu

ponude Ucjevljenje kanala oborinske vode u Ulici Antuna Augustinčića

Naručitelj, Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice, pokrenula je postupak nabave u predmetu nabave: Ucjevljenje kanala oborinske odvodnje u Ulici Antuna Augustinčića, red.br. iz Plana nabave 42/14-BN, te Vam upućujemo ovaj

Poziv na dostavu ponude

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne Novine” broj 90/11 i 83/13) u ovom predmetu nabave procijenjene vrijednosti nabave iz Plana nabave manje od 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi.

Sukladno članku 19. stavku 7. Odluke o provedbi postupka nabave (Službeni glasnik KZŽ broj 36/13) sposobnost ponuditelja mora postojati u trenutku otvaranja ponuda. Nastavi čitati

Izgradnja nerazvrstanih cesta

Poziv na dostavu

ponude za izgradnju nerazvrstanih cesta – asfaltiranje ulica i cesta

Naručitelj, Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice, pokrenula je postupak nabave u predmetu nabave: Izgradnja nerazvrstanih cesta – asfaltiranje ulica i cesta, red.br. iz Plana nabave 31/14-BN, te Vam upućujemo ovaj

Poziv na dostavu ponude

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11 i 83/13) u ovom predmetu nabave procijenjene vrijednosti nabave iz Plana nabave manje od 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave  propisan Zakonom o javnoj nabavi.

Sukladno članku 19. stavku 7. Odluke o provedbi postupka nabave (Službeni glasnik KZŽ broj 36/13) sposobnost ponuditelja mora postojati u trenutku otvaranja ponuda.

Nastavi čitati

Urbanistički plan uređenja naselja Krapinske Toplice

Izvješće o ponovljenoj

javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice  – 1. izmjene i dopune

Temeljem čl.93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (ZPUG), provedena je ponovna javna rasprava o o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice  – 1. Izmjene i dopune (u daljnjem tekstu UPU). Razlog provođenja iste je promjena granica građevinskih područja, promjena trasa i površina prometne infrastrukture i utjecaj na vlasničke odnose tim promjenama. Nastavi čitati