Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Osnovni akti

Proračun

Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2021. godinu Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2021. godinu Proračun izvješće – Naslovna stranica Proračun izvješće – Posebni dio 2021. Proračun izvješće – Prihodi 2021. Proračun izvješće – Rashodi 2021. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Krapinske Toplice iz 2021. godine Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2021. godinu Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2021. godinu

Popis potencijanih obveza po sudskim sporovima

Izdana i primljena osiguranja plaćanja

Financijsko izvješće za 2021.g. Bilješke uz izvješće – PR-RAS

Zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju proračunske zalihe

Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2021. g.

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2021.g. Odluka o prvoj izmjeni proračuna Općine Krapinske Toplice za 2021.g. – 1. dio Odluka – 2. dio Odluka – 3. dio Odluka – 4. dio Zaključak o prihvaćanju izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe

Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2021.g. Odluka – 2.-dio Odluka – 3. dio Odluka – 4. dio Polugodišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za 2021.g. Zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju proračunske zalihe Zaključak o prihvaćanju izvješća o zaduživanju

Zaključak o prihvaćanju izvješća Općinskog načelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe 1.1. do 31.3.2021

Proračun Općine Krapinske Toplice za 2021.g. – 1. dio Proračun Općine Krapinske Toplice za 2021.g. – 2. dio Proračun Općine Krapinske Toplice za 2021.g. – 3. dio Proračun Općine Krapinske Toplice za 2021.g. – 4. dio

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Krapinske Toplice za 2021.g. obrazloženje uz prijedlog Odluke o proračunu Općine Krapinske Toplice za 2021.g. Plan razvojnih programa Općine Krapinske Toplice za razdoblje 2021-2023.g.

Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2020.g. – 1. dio Odluka – 2. dio Odluka – 3. dio Odluka – 4. dio Obrazloženje uz godišnji obračun Proračuna Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za 2020.g. Zaključak o prihvaćanju izvješća Općinskog načelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe u 2020.g. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Krapinske Toplice za 2020.g. Zaključak o prihvaćanju izvješća o zaduživanju sa stanjem na dan 31.12.2020.g.

Odluka o drugoj preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2020.g. Zaključak o prihvaćanju izvješća Općinskog načelnika o izvršenoj prerasposjeli sredstava u Proračunu

Odluke o zaduživanju Općine

Financijsko izvješće za 2020. Bilješke uz Izvješće Primljeni i izdani vrijednosni papiri Potencijane obveze po sudskim sporovima

Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2020.g. – I. dio Odluka – II. dio Odluka – III. dio Odluka – IV. dio

Odluka o prvoj preraspodjeli sredstava u proračunu Općine Krapinske Toplice za 2020.g.

Odluka o prvoj izmjeni Proračuna za 2020.g. – 1. dio Odluka o prvoj izmjeni proračuna – 2. dio Odluka o prvoj izmjeni proračuna – 3 dio Odluka o prvoj izmjeni proračuna – 4 dio obrazloženje uz prijedlog Odluke o prvoj izmjeni Proračuna

Zaključak o prihvaćanju izvješća Općinskog načelnik o korištenju sredstava proračunske zalihe 01.10.do 31.05.2020

Odluka o proračunu Općine Krapinske Toplice za 2020.g. – I dio Odluka – II dio Odluka – III dio Odluka – IV dio

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Krapinske Toplice za 2020.g. obrazloženje uz Odluku o Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2020.g. Plan razvojnih programa Općine Krapinske Toplice za 2020.g.

Odluka o izvještaju o izvršenju proračuna za 2019.g. – 1. dio Odluka o izvještaju o izvršenju proračuna za 2019.g. – 2. dio Odluka o izvještaju o izvršenju proračuna za 2019.g. – 3. dio Odluka o izvještaju o izvršenju proračuna za 2019.g. – 4. dio obrazloženje uz godišnji obračun proračuna za 2019.g. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019.g. Zaključak o prihvaćanju izvješća o zaduživanju za 2019.g. Zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe u 2019.g.

Zaključak Općinskog vijeća o prihvaćanju izvješća o izvršenoj preraspodjeli

Odluka o drugoj preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine za 2019.g.

Financijski izvještaji 01.01.-31.12.19. Bilješke uz izvještaj Potencijane obveze po sudskim sporovima Primljeni i izdani vrijednosni papiri

1. Odluka o drugoj izmjeni Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2019.g.naslovna 1.Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Krapinske Toplice za 2019.g. 2. Odluka o drugoj izmjeni ….. 2. Odluka o polugodišnjem… 3. Odluka o drugoj izmjeni …. 3. Odluka o polugodišnjme… 4. Odluka o polugodišnjem….. 4. Odluke o drugoj izmjeni……

1. dio – Odluka o prvoj izmjeni Proračuna za 2019.g. 2. dio – Odluka o prvoj izmjeni Proračuna za 2019.g. 3. dio – Odluka o prvoj izmjeni Proračuna za 2019.g. 4. dio- Odluka o prvoj izmjeni Proračuna za 2019.g.

Odluka o izvršenju proračuna Općine Krapinske Toplice za 2019. i Plan razvojnih programa

I. dio -ODLUKA O GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU pRORAČUNA ZA 2018.G. 2. dio – Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2018.g. 3. dio – Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2018.g. 4. dio – Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2018.g. Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za 2018.g.

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018.g. Zaključak o prihvaćanju izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za 2018.g. Zaključak o prihvaćanju izvješća o zadiživanju

Financijsko izvješće 1.1.-31.12.18. Bilješke uz Financijsko izvješće Potencijalne obveze po sudskim sporovima Primljeni i izdani vrijednosni papiri

III. preraspodjela sredstava proračuna Općine Krapinske Toplice za 2018.g.

Odluka o drugoj preraspodjeli sredstava u Proračunu za 2018.g.

Odluka drugoj izmjeni Proračuna za 2018.g. – I dio Odluka o drugoj izmjeni Proračuna za 2018.g. – II dio Odluka o drugoj izmjeni Proračuna za 2018.g. -III dio Odluka o drugoj izmjeni Proračuna za 2018.g. -IV dio

Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2018.g. I dio Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2018.g. – II dio. Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2018.g. – III dio. Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2018.g. IV dio.

Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu za 2018.

Odluka o prvoj izmjeni Proračuna za 2018.g. -1. dio Odluka- 2. dio Odluka – 3. dio Odluka- 4. dio

odluka o izvršavanju proračuna za 2018.g. Odluka o proračunu za 2018.g. 1. dio Proračun – 2. dio Proračun – 3. dio Proračun- 4. dio

Odluke i pravilnici

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.