Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Sjednica Općinskog vijeća

Poziv

za 30. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/09, 14/12, 8A/13, 4/18, 13/20 i 16/20 – pročišćeni tekst) sazivam 30. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati u utorak, 6. travnja 2021. u 18.00 sati, u prostoru Kino dvorane Doma kulture Krapinske Toplice, Ljudevita Gaja 27, Krapinske Toplice. Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća održane dana 08.02.2021.g.;
 2. Zagorska javna vatrogasna postrojba: Izvješće o radu i poslovanju za 2020.g.;
 3. Općinska knjižnica Krapinske Toplice:
  1. Financijsko izvješće i Izvješće o radu za 2020.g.;
  2. Financijski plan za 2021.g. i projekcija za 2022-2023.g.;
 4. Dječji vrtić „Maslačak“ Krapinske Toplice:
  1. Prva izmjena Financijskog plana za 2020.g.;
  2. Financijski plan za 2021.g. i projekcija za 2022. i 2023.g.;
  3. Godišnji obračun Financijskog plana za 2020.g.;
 5. Vatrogasna zajednica Općine Krapinske Toplice –Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2020.g.;
 6. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2020.g. s Izvješćem davatelja usluge;
 7. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u slučaju prirodnih nepogoda za 2020.g.;
 8. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Krapinske Toplice;
 9. Prijedlog Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća;
 10. Prijedlog Odluke o grobljima na području Općine Krapinske Toplice;
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora u Općini Krapinske Toplice;
 12. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Krapinske Toplice za 2021.g.;
 13. Odluka o drugoj preraspodjeli planiranih sredstava u Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2020.g.;
 14. Izvješće općinskog načelnika o radu za razdoblje 01.07. do 31.12.2020.g.;
 15. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2020.g.:
  1. Prijedlog Odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Krapinske Toplice za
   2020.g.;
  2. Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa u 2020.g.;
  3. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređenje komunalne infrastrukture u
   2020.g.;
  4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020.g.;
  5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u 2020.g.;
  6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2020.g.;
  7. Izvješće o izvršenju Plana rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi u 2020.g.;
  8. Izvješće o utrošku sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u 2020.g.;
  9. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe u 2020.g.;
  10. Izvještaj o zaduživanju za razdoblje 01.01. – 31.1.2020.g.;
  11. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja iz 2020.g.;
 16. Izvješće općinskog načelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje 01.01. do 31.03.2021.g.;
 17. Prijedlog za donošenje mjera pomoći poduzetnicima pogođenim epidemijom COVID-19;
 18. Prijedlog Programa zaštite divljači za površine na kojima je zabranjeno ustanovljenje lovišta na području Općine Krapinske Toplice
 19. Vijećnička pitanja.

U prilogu poziva dostavljamo Vam materijale uz sve točke dnevnog reda.

Molimo da se sjednici Općinskog vijeća obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost javite na br. telefona 232-267.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Zvonko Očić, prof.

Donesene odluke i dokumenti: Zapisnik s 30. sjednice Općinskog vijeća zaključak vatrogasna Zaključci- Općinska knjižnica Zaključci – Dječji vrtić Maslačak Zaključak o prihvaćanju izvješća Općinskog načelnika o provedbi Plana gopodarenja otpadom u 2020.g. Zaključak o prihvaćanju izvješća davatelja usluge- tvrtke EKO FLOR d.o.o. za 2020.g. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u slučaju prirodnih nepogoda za 2020.g. Statutarna Olukaka o izmjenam i dopunama Statuta Općine Krapinske Toplice Poslovnička Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice Odluka o grobljima na području Općine Krapinske Toplice Odluka o izmjenama Odluke provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora u Općini Krapinske Toplice Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Krapinske Toplice za 2020. godinu Odluka o drugoj preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2020.g. izvješće načelnika o radu – 1.7.do 31.12.2020. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o radu Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2020.g. – 1. dio Odluka – 2. dio Odluka – 3. dio Odluka – 4. dio Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za 2020.g. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.g. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.g. Zaključak prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2020.g. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2020.g. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi za 2020.g. Zaključak o prihvaćanju izvješća o prodaji stanova Zaključak o prihvaćanju izvješća Općinskog načelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe u 2020.g. Zaključak o prihvaćanju izvješća o zaduživanju sa stanjem na dan 31.12.2020.g. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Krapinske Toplice za 2020.g. Zaključak o prihvaćanju izvješća Općinskog načelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe 1.1. do 31.3.2021 Odluka o mjerama pomoći poduzetnicima Program zaštite divljači

Preuzmi: Poziv s materijalima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.