Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Sjednica Općinskog vijeća

Poziv

za 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/09, 14/12 i 8A/13) sazivam 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati 5. travnja 2016. godine u 18.00 sati u prostorijama Općine Krapinske Toplice, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika s 22. sjednice Općinskog vijeća održane dana 04.02.2016.g. i zapisnika s 23. sjednice Općinskog vijeća održane dana 25.02.2016.g.;
 2. Zagorski vodovod d.o.o., Zabok:
  1. Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj na uslužnom području,
  2. Prijedlog Odluke o prijenosu u vlasništvo bez naknade s prijedlogom Ugovora;
 3. Zagorska javna vatrogasna postrojba – Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2015.g.;
 4. Dječji vrtić “Maslačak”:
  1. Odluka o drugoj izmjeni Financijskog plana za 2015.g.,
  2. Godišnji obračun Financijskog plana za 2015.g.,
  3. Izvješće o utrošku sredstva ostvarenih na ime viška prihoda iz 2014.g,
  4. Financijski plan za 2016.g. i projekcija za 2017. i 2018.g.;
 5. Općinska knjižnica Krapinske Toplice
  1. Odluka oizvršenju Financijskog plana za 2015.g. i Izvješće o radu u 2015.g.
  2. Financijski plan za 2016.g. i projekcija za 2017. i 2018.g
 6. Turistička zajednica Općine Krapinske Toplice – Program rada i Financijski plan za 2016.g. s prijedlogom Programa korištenja sredstava od boravišne pristojbe;
 7. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2015.g.:
 8. Općinski načelnik – Izvješće o radu za razdoblje 01.07. – 31.12.2015.g.;
 9. Prijedlog Odluke o godišnjem obračunu Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2015.g.:
  1. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.g.;
  2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015.g.;
  3. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u 2015.g.;
  4. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2015.g.;
  5. Izvješće o izvršenju Plana rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi u 2015.g.;
  6. Izvješće o utrošku sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u 2015.g.;
  7. Izvještaj o zaduživanju za razdoblje 01.01. – 31.12.2015.g.;
  8. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Krapinske Toplice iz 2015.g.;
 10. Prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Krapinske Toplice;
 11. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Krapinske Toplice
 12. Izvješće o provedenom ponovnom postupku za obavljanje komunalnih poslova, s prijedlogom Odluka:
  1. za održavanje nerazvrstanih cesta;
  2. za prijevoz kamenog materijala;
 13. Prijedlog Odluke o usvajanju:
  1. Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Krapinske Toplice za 2015.g.,
  2. Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Krapinske Toplice za razdoblje 2016. do 2019.g
  3. Godišnjeg Plan razvoja sustava civilne zaštite  s financijskim učincima za 2016., 2017. i 2018.g.
  4. Gradsko društvo Crvenog križa Zabok- Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Krapinske Toplice za 2015.g.
 14. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2015.g. s Izvješćem davatelja usluge za 2015.g.
 15. Vijećnička pitanja

U prilogu poziva dostavljamo Vam materijale uz sve točke dnevnog reda.

Molimo da se sjednici Općinskog vijeća obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost javite na br. telefona 232-267.

Predsjednica Općinskog vijeća:

Karmelita Pavliša, dipl.oec.

Preuzmi dokumente donesene na 24. sjednici OV Krapinske Toplice: Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2015.g. Zaključak o prihvaćanju izvješta o utrošku sredstava od prodaje stanova Zaključak o prihvaćanju izvješća o zaduživanju u 2015.g. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvšenju programa javnih potreba u sportu za 2015.g. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.g. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju plana rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi za 2015.g. Zaključak o izvršenju programa javnih potreba u kulturi za 2015.g. Zaključak o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2015.g. smjernice za razvoj sustava civilne zaštite odluka oodredivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Krapinske Toplice Odluka o usvajanju Analize sustava civilne zaštite Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015.g. Odluka o izboru osobe za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta u 2016.g. Odluka o izboru osobe za nabavu kamenog materijala Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2015.g. – I dio Odluka o agrotehničkim mjerama Odluka o naknadi za razvoj na uslužnom području izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Godišnji obračun – IV dio Godišnji obračun – III dio Godišnji obračun – II dio Godišnji izvještaj o provedbi razvojnih programa

Preuzmi priloge: 24 sjednica Opcinskog vijeca Opcine Krapinske Toplice (13,mb, pdf)

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.