Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Komunalna naknada

Obavijest o obvezi

plaćanja komunalne naknade

Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13- u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da su obveznici plaćanja komunalne naknade (vlasnici ili korisnici nekretnina) dužni u roku od 15 dana od dana nastanka obveze (izgradnja, kupnja) ili promjene osobe obveznika prijaviti upravnom tijelu nadležnom za komunalno gospodarstvo jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi (Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice).

Komunalna naknada prihod je proračuna jedinice lokalne samouprave, a sredstva od iste namijenjena su za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija, javna rasvjeta.

Analizom evidencija kojima raspolaže Općina Krapinske Toplice uočena je pojava neprijavljivanja nastanka obveze plaćanja komunalne naknade od strane pojedinih vlasnika ili korisnika nekretnina, posebice kod slučajeva promjene vlasnika nekretnine.
Člankom 40. stavak 5. Zakona propisano je da će se pravna ili fizička osoba- obveznik plaćanja komunalne naknade koja ne prijavi nastanak obveze plaćanja komunalne naknade kazniti novčanom kaznom u iznosu godišnje komunalne naknade.

Na temelju navedenog, a kako bi izbjegli pokretanje prekršajnog postupka, molimo Vas da, ukoliko isto već niste učinili, izvršite Zakonom propisanu obvezu prijave nastanka/promjene plaćanja komunalne naknade.

Ispunjen obrazac dostavite na adresu:

  • Općina Krapinske Toplice
  • Jedinstveni upravni odjel
  • Antuna Mihanovića 3
  • 49217 Krapinske Toplice.

 

Obrazac – komunalna naknada

Obavijest o obvezi plaćanja komunalne naknade

 

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.