Službene stranice Općine

Stručno osposobljavanje za rad

Javni poziv

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Krapinske Toplice

U cilju korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja Rad, staž i prijevoz – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Općina Krapinske Toplice iskazuje potrebu za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine, na rok od 12 mjeseci. Rok podnošenja prijava je 11. veljače 2015. godine.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih najmanje 30 dana koje nemaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za koje su se obrazovale, bez obzira na ukupan evidentirani staž u mirovinskom osiguranju, i to za sljedeća radna mjesta:

  1. magistar struke ili stručni specijalist pravne struke ili sveučilišni prvostupnik pravne struke,
  2. magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke ili sveučilišni prvostupnik ekonomske struke,
  3. sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik građevinske struke,
  4. srednja stručna sprema upravne struke.

Visina subvencije: novčana pomoć u visini definiranoj Odlukom Vlade Republike Hrvatske, u iznosu od 2.400,00 kuna mjesečno i trošak prijevoza u visini stvarnih troškova sredstvima javnog prijevoza, maksimalno do 1.000,00 kuna, odnosno u visini od 200,00 bez dostavljanja dokaza o visini troškova za mjesta gdje javni prijevoz ne postoji.

Na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prijava potrebe za radnikom biti će objavljena 3. 2. 2015. godine. Rok za podnošenje prijava je 8 dana odnosno do 11. 2. 2015. godine na adresu Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice.

Sve informacije mogu se dobiti na telefon broj 049 232 267.

Općinski načelnik:

Ernest Svažić