Službene stranice Općine

Sjednica Općinskog vijeća

Poziv

za 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/09, 14/12 i 8A/13) sazivam 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati u utorak 10.10.2017 u 17.00 sati, u prostorijama Općine Krapinske Toplice, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Prijedlog Odluke o pokretanju projekta rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete – projekt NEWLIGHT;
 2. Verifikacija zapisnika s 3. sjednice Općinskog vijeća održane 20.07.2017. g.;
 3. Dječji vrtić „Maslačak“ Krapinske Toplice:
  1. Odluka o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017.g.,
  2. Odluka o prvoj izmjeni Financijskog plana za 2017.g.,
 4. Općinska knjižnica Krapinske Toplice:
  1. Odluka o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017.g. i izvješće o radu Općinske knjižnice,
  2. Izvješće o utrošenom višku prihoda iz 2016.g.,
  3. Odluka o prvoj izmjeni Financijskog plana za 2017.g.
 5. Općinski načelnik – Polugodišnji izvješće o radu za razdoblje od 01.06. do 30.06.2017.g.,
 6. Prijedlog Odluke o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2017.g.,
  1. Polugodišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa,
  2. Izvješće o zaduživanju za razdoblje 01.01. do 30.06.2017.g.,
  3. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017.g.
 7. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2017.g.:
  1. Prijedlog druge izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.g.,
  2.  Prijedlog druge izmjene Programa održavanja objekta i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.g.,
  3. Prijedlog prve izmjene Programa javnih potreba u sportu,
  4. Prijedlog prve izmjene Programa javnih potreba u kulturi,
  5. Prijedlog prve izmjene Plana rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi,
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju političkih stranaka,
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade za rad zamjenika općinskog načelnika,
 10. Prijedlog Zaključka o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje Općine Krapinske Toplice,
 11. Izvješće općinskog načelnika o imenovanju predstavnika Općine Krapinske Toplice u Upravno vijeće Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok,
 12. Prijedlog za dodjelu zemljišta Državnom hidrometeorološkom zavodu za postavljanje meteorološke postaje,
 13. Prijedlog o uređenju imovinsko pravnih odnosa između Općine Krapinske Toplice i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krapinske Toplice za kat. čest. br. 2054 radi izgradnje vatrogasnog doma,
 14. Prijedlog o provedbi projekta uređenja Mirne ulice i Ulice braće Radića s prijedlogom Odluke,
 15. Izvješće općinskog načelnika o sklapanju Ugovora s Zagorskim vodovodom d.o.o. Zabok o osnivanju prava služnosti u svrhu izgradnje vodoopskrbne mreže visoka zona u naselju Krapinske Toplice,
 16. Vijećnička pitanja.

U prilogu poziva dostavljamo Vam materijale uz sve točke dnevnog reda, osim za točku 14. i 15. koje će biti usmeno obrazložene na samoj sjednici Općinskog vijeća. Materijali uz točku 5. i 6. dnevnog reda dostavljeni su dana 13.09.2017.g.

Molimo da se sjednici Općinskog vijeća obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost javite na br. telefona 232-267.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Zvonko Očić, prof.

Preuzmi: Poziv 4. sjednica OV s materijalima

Donesene odluke, izvještaji, zaključci i drugi dokumenti:

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju političkih stranaka u 2017.g.

Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za rad zamjenika Općinskog načelnika

Odluka o ponovnom raspisivanju natječaja za prodaju stana u vlasništvu Općine Krapinske Toplice

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za 2017.g. Druga izmjena Plana razvojnih programa

Prva izmjena Plana rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi za 2017.g.

Prva izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 2017.g.

Prva izmjena Programa javnih potreba u sportu za 2017.g.

Druga izmjena Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.

Druga izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.

Izvješće Općinskog načelnika o radu – 01.01. do 30.06.2017.g. Zaključak o prihvaćanju izvješća općinskog načelnika

Odluka o polugodišnjem izvršenju Proračuna za 2017.g. – 1. dio Odluka o polugodišnjem izvršenju Proračuna za2017.g. – 2. dio Odluka o polugodišnjem izvršenju Proračuna za 2017.g. – 3. dio Odluka o polugodišnjem izvršenju Proračuna za 2017.g. – 4. dio

Odluka o drugoj izmjeni Proračuna za 2017.g. – 1. dio Odluka o drugoj izmjeni Proračuna za 2017.g. – 2. dio (prihodi) Odluka o drugoj izmjeni Proračuna za 2017.g. – 3. dio (rashodi) Odluka o drugoj izmjeni Proračuna ta 2017.g. – 4. dio

Zaključak o korištenju proračunske zalihe

Zaključak o zaduživanju