Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Komunalne aktivnosti

Na temelju članka 39. Statuta Općine Krapinske Toplice (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 16/09, 8A/13 i 6/14) i članka 5. stavka 2. Odluke o kioscima (Službeni glasnik KZŽ br.17/15) Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice donio je

Plan rasporeda kioska

Članak 1.

Ovim Planom rasporeda kioska ( dalje u tekstu: Plan) određuju se lokacije za postavljanje kioska na području Općine Krapinske Toplice (dalje u tekstu: Općina), a na zemljištu u vlasništvu Općine i na javnim površinama.

Članak 2.

U Općini određuju se lokacije za postavljanje kioska na zemljištu u vlasništvu Općine i na javnim površinama, kako slijedi:

Redni broj Lokacija Oznaka zemljišta Vlasnik zemljišta Površina Broj lokacija
1. Naselje Krapinske Toplice -Autobusna stanica kč.br.1683 i 1691/4 Javno dobro / Javna površina (Aquae vivae d.d.) do 12 m² 2
2. Naselje Krapinske Toplice -Autobusna stanica kč.br. 1683 i 1691/2 Općina / Javna površina (Aquae vivae d.d.) do 12 m² 1
3. Iza zgrade Općine kč.br. 1679/1 i 1911/1 Općina / Javna površina (javno vodno dobro) do 12 m² 2
Članak 3.

Ovaj Plan objaviti će se na oglasnoj ploči i web stranici Općine.

Općinski načelnik:

Ernest Svažić

Ovdje preuzmi Plan u cjelosti

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.