Službene stranice Općine

projekti

LAG Zagorje-Sutla

Projekt Spajalica

Spajalica koju je pokrenula Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla putem društvenih mreža, dobila svoje web izdanje na adresi www.spajalica.info!

Projekt Spajalica nastala je kao odgovor na epidemiju virusa COVID-19 s ciljem lakšeg povezivanja poljoprivrednih proizvođača i stanovništva s područja LAG-a Zagorje-Sutla. Na stranici se nalazi pregled poljoprivrednih proizvođača koji se mogu kontaktirati radi kupnje proizvoda. Ovom web stranicom povećavamo vidljivost poljoprivrednih proizvođača te podupiremo lokalnu opskrbu hranom i poljoprivrednim proizvodima.

Projekti

Bibi i Bubi

spašavaju svijet

U petak 28. lipnja u Domu kulture u Krapinskim Toplicama za učenike Osnovne škole Krapinske Toplice održana je kazališna predstava pod nazivom Bibi i Bubi spašavaju svijet u izvođenju Kerekesh Teatra u sklopu projekta Održivo gospodarimo otpadom u Pregradi i Krapinskim Toplicama. Na kraju predstave glumci su učenicima podijelili radne bilježnice Brigom o otpadu čuvamo okoliš.

Projekt Održivo gospodarimo otpadom u Pregradi i Krapinskim Toplicama sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Projekti

Rekonstrukcija

i prenamjena zgrade Doma kulture

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt Rekonstrukcija i prenamjena zgrade Doma kulture u Multimedijski centar Krapinske Toplice. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Državnog proračuna RH, programom pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.

Općina Krapinske Toplice u postupku je izrade projektno tehničke dokumentacije, idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, ostalih potrebnih podloga i elaborata za ishođenje potrebnih potvrda i dozvola za projekt Rekonstrukcija i prenamjena zgrade Doma kulture u Multimedijski centar Krpinske Toplice. Ugovor o sufinanciranju projekta sklopljen je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a sufinanciranje iznosi do 300.000,00 kuna. Razdoblje provedbe projekta je 18 mjeseci od sklapanja Ugovora odnosno do 18. studenoga 2019. godine. Za izradu projektno-tehničke dokumentacije Općina Krapinske Toplice provela je postupak javne nabave, te je temeljem provedenog postupka i izvršne Odluke o odabiru za izradu dokumentacije sklopljen Ugovor s tvrtkom MVA Mikelić Verš arhitekti d.o.o. iz Zagreba.

Preuzmi: Odluka o odabiru

Projekti

Modernizacija nerazvrstanih cesta

na području Općine Krapinske Toplice u 2018.

Prema Programu građenja komunalne infrastrukture u 2018. provedene su aktivnosti u svrhu početka radova na modernizaciji-asfaltiranju nerazvrstanih cesta:

  1. Ugovor o izvođenju radova sklopljen je dana 20. studenoga 2018. s tvrtkom COLAS HRVATSKA d.d. iz Varaždina
  2. Primopredaja radova izvršena je 3. liponja 2019., a ukupna vrijednost radova iznosi 1.533.442,35 kn

Projekt modernizacije nerazvrstanih cesta sufinanciran je sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 500.000,0 kn iz Programa 2901 Regionalna konkurentnost i urbani razvoj, aktivnost K758044-FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ.

Projektom je uređeno/modernizirano 2.500 m nerazvrstanih cesta na području Općine Krapinske Toplice.

EU financiranje

Strateški plan

razvoja turizma općine Krapinske Toplice

Projekt financiran sredstvimaEuropske unije iz Europskog poljoprovrednog fonda za ruralni razvoj.

Općini Krapinske Toplice u postupku je izrade Strateškog plana razvoja turizma. Strateški plan razvoja turizma temeljni je akt kojim će se postaviti održivi sustav razvoja turizma na području Općine Krapinske Toplice. Temeljem analize postojećeg stanja i postavljenih ciljeva odrediti će se mjere za unapređenje sustava razvoja turizma te popis objekata važnih za provedbu Strateškog plana razvoja turizma. Nastavi čitati

MIPOS

Svečana podjela svjedodžbi

o završenom stručnom osposbljavanju za njegovateljica

Danas je u zabočkoj Gradskoj galeriji upriličena svečana dodjela svjedodžbi za 30 žena koje su zaposlene kao njegovateljice preko projekta MIPOS Podsjetimo, preko tog projekta zaposleno je 55 žena koje su zaposlene kao gerontodomaćice ili njegovateljice i brinu o svekupno 313 korisnika s područja 16 jedinica lokalne samouprave. Projekt je vrijedan 9.351.191,10 kuna. Nastavi čitati

Projekti

Održivo gospodarimo otpadom

u Pregradi i Krapinskim Toplicama

Općini Krapinske Toplice odobreno je 483.907,26 kn  za financiranje projekta Održivo gospodarimo otpadom u Pregradi i Krapinskim Toplicama u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa Konkuretnost i kohezija 2014-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 569.302,66 HRK, dok postotak vlastitog sufinanciranja iznosi 15 posto. Nastavi čitati