Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Oznaka: obavijesti

Obavijest

Obavijest za vlasnike katastarskih čestica na brijegu Zašat kod kapele sv. Marije Magdalene Poštovani vlasnici katastarskih čestica u blizini kapele sv. Marije Magdalene, na području između kapele sv. Magdalene i mauzoleja Jakoba Badla te na zapadnim i južnim vršnim padinama brijega Zašat nalaze se ostaci arheološkog nalazišta. Radi se o ostacima visinskog prapovijesnog naselja utvrđenog bedemom, […]

Urbanistički plan uređenja naselja Krapinske Toplice

Izvješće o ponovljenoj javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice  – 1. izmjene i dopune Temeljem čl.93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (ZPUG), provedena je ponovna javna rasprava o o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice  – 1. Izmjene i dopune (u daljnjem tekstu UPU). Razlog provođenja iste je promjena […]

Prostorni plan uređenja

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu 1. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice Temeljem čl. 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07;38/09;55/11;90/11), te čl. 33. Statuta Općine Krapinske Toplice, Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice je donijelo Odluku o izradi 1. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice – […]

Detaljni plan uređenja

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Detaljnog plana uređenja Proširenje groblja u Krapinskim Toplicama Predmetni Detaljni plan uređenja se izrađuje na temelju Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja “Proširenje groblja u Krapinskim Toplicama” – u daljnjem tekstu DPU (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 19/12). Nositelj izrade je Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice, a stručni izrađivač […]

Urbanistički plan uređenja – javna rasprava

Na temelju članka 86. i 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne Novine br. 76/07, 38/09, 55/11. i 90/11), Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 14/12 i 2/14) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Krapinske Toplice o utvrđivanju izmijenjenog Prijedloga I. izmjena i dopuna […]

Urbanistički plan uređenja naselja Krapinske Toplice

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice  – 1. Izmjene i dopune Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07;38/09;55/11;90/11), te članka 33. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ br 16/09, 8A/13 i 6/14) Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice je donijelo Odluku o izradi Izmjena i […]

Poziv na javnu raspravu

Na temelju članka 86. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne Novine br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13), Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja “Proširenje groblja u Krapinskim Toplicama” (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 19/12 ) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Detaljnog plana uređenja “Proširenje groblja u Krapinskim Toplicama” za […]

Prijam u radni odnos

Obavijest u vezi natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme spremača – komunalnog radnika Sukladno objavljenom natječaju za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice, na radno mjesto spremač-komunalni radnik, rad na neodređeno vrijeme, KLASA:112-01/14-01/003, URBROJ:2197/03-03/1-14-2 od 28.03.2014.g., a temeljem članka 20. stavka 4. točka 3. Zakona o službenicima i […]

Natječaj za upis djece u DV

Natječaj za upis djece u DV Maslačak Na temelju članka 21. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice i članka 11. i 12. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice objavljuje Natječaj za upis djece u odgojno-obrazovnu godinu 2014./2015. 1. […]

Obavljanje komunalne djelatnosti

Odluka o objavi postupka prikupljanja ponuda Na temelju članka 39. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 8A/13 i 6/14) i članka 2. i 3. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br.21/09. i 19/12) Općinski načelnik donosi Odluku o objavi postupka prikupljanja ponuda za […]

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.