Službene stranice Općine

Sjednica Općinskog vijeća

Poziv

za 29. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/09, 14/12, 8A/13, 13/20 i 16/20 – pročišćeni tekst) sazivam 29. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati u ponedjeljak, 8. veljače 2021. u 18.00 sati, u prostoru Kino dvorane Doma kulture Krapinske Toplice, Ljudevita Gaja 27, Krapinske Toplice. Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

  1. Verifikacija zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća održane dana 28.12.2020.g.;
  2. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Općinske knjižnice Krapinske Toplice;
  3. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja dijela komunalne naknade;
  4. Prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Općine Krapinske Toplice;
  5. Vijećnička pitanja.

U prilogu poziva dostavljamo Vam materijale uz sve točke dnevnog reda.

Molimo da se sjednici Općinskog vijeća obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost javite na br. telefona 232-267.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Zvonko Očić, prof.

Donesene odluke i dokumenti: Verificirani zapisnik s 29. sjednice Općinskog vijeća Zaključak o verifikaciji zapisnika s 29. sjednice Neverificirani zapisnik s 29. sjednice Odluka o imenovanju ravnatelja-ravnateljice Općinske knjižnice Krapinske Toplice Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade Odluke o zaduživanju Općine Zaključak o prihvaćanju izvješća Odbora za izbor i imenovanja

Preuzmi: Poziv u cjelosti Materijali za sjednicu OV