Službene stranice Općine

Sjednica Općinskog vijeća

Poziv

za 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/09, 14/12 i 8A/13) sazivam 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati u petak, 11. 5. 2018. g. u 20.00 sati, u prostorijama Općine Krapinske Toplice, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice. Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red

 1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća održane dana 05.04.2018.g.;
 2. Prijedlog Odluke o prvoj izmjeni Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2018.g. i projekcije Proračuna za 2019. i 2020.g.
  1. Prijedlog prve izmjene Plana razvojnih programa za razdoblje 2018. – 2020.g.
  2. Prijedlog prve izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.;
  3. Prijedlog prve izmjene Programa odražavanja komunalne infrastrukture u 2018.g.;
  4. Prijedlog prve izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2018.g.;
  5. Prijedlog prve izmjene Plana rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi za 2018.g;
 3. Izvješće Općinskog načelnika o utrošku sredstava proračunske zalihe u razdoblju od 01.01. do 30.04.2018.g.;
 4. Izvješće o provedenom natječaju za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Krapinske Toplice s prijedlogom Odluke;
 5. Izvješće o provedenom ponovljenom postupku prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti u 2018.g., s prijedlogom odluke, za komunalne poslove:
  – nabava kamenog materijala,
  – održavanje odvodnih kanala,
  – uklanjanje trave, granja i šiblja – “malčanje”,
  – redovno i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta;
 6. Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Krapinske Toplice;
 7. Zagorski vodovod d.o.o. Zabok – Prijedlog o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa -prijenos u vlasništvo bez naknade nekretnine kčbr. 2059 k.o. Vrtnjakovec;
 8. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice – Prijedlog za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa vezanih za korištenje dijela kčbr. 1533/2 javno dobro u općoj uporabi;
 9. Vijećnička pitanja.

U prilogu poziva dostavljamo Vam materijale uz sve točke dnevnog reda.

Molimo da se sjednici Općinskog vijeća obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost javite na br. telefona 232-267.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Zvonko Očić, prof.

Donesene odluke i dokumenti: Odluka o prvoj izmjeni Proračuna za 2018.g. -1. dio Odluka- 2. dio Odluka – 3. dio Odluka- 4. dio Prva izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.g. Prva izmjene programa javnih potreba u kulturi za 2018.g. Prva izmjena programa gradnje za 2018.g. Prva izmjena Plana razvojnih programa za 2018.g. Prva izmjena plana rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi Plan upravljanja imovinom Općine Krapinske Toplice za 2018 g odluka o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa- Bolnica K.Toplice odluka o ponovnom raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta odluka o izboru osobe za uklanjanje trave, grmlja i šiblja odluka o izboru osobe za održavanje odvodnih kanala odluka o izboru osobe za održavanje nerazvrstanig cesta odluka o izboru osobe za nabavu kamenog materijala odluka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa- Zagorski vodovod

Preuzmi: Poziv 8. sjednica Općinskog vijeća