Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Poziv za 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik Krapinsko – zagorske županije br. 21/09, 14/12, 8A/13, 4/18, 13/20, 16/20 – pročišćeni tekst i 19b/21) sazivam 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati u utorak, 4. listopada 2022. u 19.00 sati, u prostoru Općine Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice. Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika s 10. sjednice Općinskog vijeća održane dana 13. 7. 2022. g.
 2. Općinska knjižnica Krapinske Toplice:
  2.1. Odluka o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 1. 1. do 30. 6. 2022. g.
  1. Izvješće o radu Općinske knjižnice za razdoblje 1. 1. do 30. 6. 2022. g.
  2. I. izmjena Financijskog plana Općinske knjižnice Krapinske Toplice za 2022. g.
  3. Prijedlog izmjene Odluke o utrošku viška prihoda iz 2021. godine
 3. Dječji vrtić Maslačak:
  1. Odluka o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 1. 1. do 30. 6. 2022. g.
  2. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada za 2021./2022. godinu
 4. Prijedlog pripajanja javnog isporučitelja vodnih usluga HUMVIO d.o.o., društvu Zagorski Vodovod d.o.o.
 5. Izvješće općinske načelnice o radu za razdoblje 1. 1. do 30. 6. 2022. g.
 6.  Izvješće o polugodišnjem izvršenju Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2022. g.:
  1. Prijedlog Odluke o polugodišnjem izvršenju Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2022. g.
  2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za 2022. g.
   6.3. Izvješće o zaduživanju za razdoblje 01.01. do 30.06.2022. g.
 7. Izvješće općinske načelnice o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje travanj – kolovoz 2022. g.
 8. Odluka o prvoj izmjeni Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2022. g.:
  1. Prijedlog Odluke o prvoj izmjeni Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2022. g.,
  2. Prijedlog prve izmjene Plana razvojnih programa za 2022. g.,
  3. Prijedlog prve izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. g.,
  4. Prijedlog prve izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. g.,
  5. Prijedlog prve izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2022. g.;
  6. Prijedlog prve izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2022. g.,
  7. Prijedlog prve izmjene Programa rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi za 2022. godinu
  8. Prijedlog prve izmjene Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Krapinske Toplice za 2022. godinu
  9. Prijedlog prve izmjene Programa korištenja sredstava uplaćenih na ime šumskog doprinosa za 2022. godinu
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadama vijećnicima Općinskog vijeća i članovima radnih tijela
 10. Prijedlog izmjene Rješenja o imenovanju povjerenstva za stipendije
 11. Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova – Leuštek j.d.o.o.
 12. Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika i ostalih usluga ukopa – Eko Aleja d.o.o.
 13. Razno
 14. Vijećnička pitanja

U prilogu poziva dostavljamo Vam materijale uz sve točke dnevnog reda.

Molimo da se sjednici Općinskog vijeća obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost javite na broj telefona 232-267.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Božo Ružak, mag. oec.

Doneseni zaključci, odluke i ostali dokumenti:

1. Zaključak o verifikaciji zapisnika sa 10. sjednice 2. Zaključak o prihvaćanju izvršenja financijskog plana i izvješće o radu Općinske knjižnice za razdoblje 01.01.- 30.06.22. g. 3. Zaključak o prihvaćanju prve izmjene financijskog plana Općinske knjižnice za 2022. godinu 4. Zaključak o izmjeni zaključka o utrošku viška prihoda iz 2021. g. za Općinsku knjižnicu 5. Zaključak o prihvaćanju izvršenja financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak za razdoblje 01.01.-30.06.22. g. 6. Zaključak o prihvaćanju izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Maslačak za 2021.-2022. godinu 7. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora o pripajanju društva s ograničenom odgovornošću 8. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu općinske načelnice za razdoblje 01.01.-30.06.2022. g. 9. Odluka o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2022. godinu 10. Polugodišnji izvještaj o provedi Plana razvojnih programa Općine Krapinske Toplice za razdoblje 01.01. do 30.06.2022. godine 11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća općinske načelnice o zaduživanju Općine Krapinske Toplice za razdoblje 01.01. do 30.06.2022. godine 12. Zaključak o prihvaćanju izvješća općinske načelnice o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje travanj-kolovoz 2022. g. 13. Odluka o I. izmjeni Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2022. godinu 14. Prva izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 15. Prva izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 16. Prva izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu 17. Prva izmjena Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu 18. Prva izmjena Plana rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi u 2022. godini 19. Prva izmjena Programa potpora poljoprivredi za 2022. godinu 20. Prva izmjena Programa korištenja sredstava uplaćenih na ime šumskog doprinosa u 2022. godini 21. Odluka o izmjeni Odluke o naknadama vijećnicima Općinskog vijeća i članovima radnih tijela 22. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija 23. Odluka o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova (prilog Opći uvjeti) 24. Odluka o davanju suglasnosti isporučitelju komunalne usluge obavljanja ukopa pokojnika i ostalih usluga ukopa (prilog Opći uvjeti)

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.