Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Plan savjetovanja

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 008-01/18-01/002
URBROJ: 2197/03-01-18-1
Krapinske Toplice, 8. siječnja 2018.

Na temelju članka 11. Stavka 5 i stavka 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne Novine broj 25/13 i 85/15) i članka 39. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ broj 16/09, 8A/13 i 6/14), Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice donosi

Plan savjetovanja s javnošću u 2018.

I.

Općina Krapinske Toplice donosi ovaj Plan savjetovanja s javnošću u 2018. godini (u daljnjem tekstu: Plan). Plan sadrži podatke o nazivu akta za koji se provodi savjetovanje, očekivanom vremenskom donošenju akta i provedbe internetskog savjetovanja te drugim predviđenim načinima na koje se namjerava provesti savjetovanje (javne rasprave, distribucija Nacrta akata, sudjelovanje u radnim skupinama i sl.) na način kako u nastavku slijedi:

Redni broj Naziv akta ili dokumenta Nositelj izrade nacrta prijedloga akta Očekivano vrijeme donošenja akta Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme Donositelj akta
1. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Krapinske Toplice Jedinstveni upravni odjel Siječanj 2018.g. Siječanj 2018.g. NE Općinsko vijeće
2. Odluka o izradi II. izmjenama i dopunama PPUO i UPU-a naselja Krapinske Toplice i Klokovec Jedinstveni upravni odjel Siječanj 2018.g. Siječanj 2018.g. NE Općinsko vijeće
3. Odluka o komunalnom redu Jedinstveni upravni odjel II/III tromjesečje 2018.g. Ožujak/travanj 2018.g. NE Općinsko vijeće
4. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama Jedinstveni upravni odjel II/III tromjesečje 2018.g. Veljača/ožujak 2018.g. NE Općinsko vijeće
5. Naredba o obveznoj trajnoj sterilizaciji pasa i mačaka na području Općine Krapinske Toplice

 

Jedinstveni upravni odjel III tromjesečje 2018.g. rujan 2018.g. NE Općinski načelnik
6. Plan upravljanja imovinom Općine Jedinstveni upravni odjel IV tromjesečje 2018.g. Studeni/prosinac 2018.g. NE Općinsko vijeće

II.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice za provođenje savjetovanja s javnošću sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15).

 

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja a objavit će se na oglasnoj ploči Općine Krapinske Toplice i internetskim stranicama Općine Krapinske Toplice www.krapinske-toplice.hr.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ernest Svažić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.