Službene stranice Općine

Natječaji

Natječaji

Javni poziv

za prijam u radni odnos

Općina Krapinske Toplice objavljuje ponovljeni Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta ZAŽELI za Općinu Krapinske Toplice na radno mjesto: Radnica za pomoć u kući starijim osobama – 10 osoba, na vrijeme od 12 mjeseci. Prijave se podnose do 26. veljače 2021. (petak) na adresu: Općina Krapinske Toplice, A.Mihanovića 3, Krapinske Toplice.

Preuzmi: Ponovljeni Javni poziv Obrazac 1 – Prijava za posao Obrazac 2 – Izjava Obrazac 3 – Izjava o prihvaćanju javne objave osobnih podataka

Natječaj – oglas za prijam u službu

Poziv

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice na radno mjesto viši referent – voditelj projekta ZAŽELI za Općinu Krapinske Toplice objavljuje poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (provjera putem pisanog testiranja i intervjua) koja će se održati 15. veljače 2021.(ponedjeljak) s početkom u 8.30 sati u prostorijama Općine Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice.

Preuzmi: Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Udruge

Javni natječaj

za financiranje projekata/programa udruga iz Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2021.

Općina Krapinske Toplice poziva sve udruge koje su programski usmjerene na rad u području kulture, socijalne skrbi, društvene djelatnosti da se prijave na financijsku podršku programima ili projektima koji doprinose razvoju kapaciteta udruga u kulturi, socijalnoj skrbi ili društvenoj djelatnosti.

Udruge sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti program ili projekt za sljedeća prioritetna područja:

  • Prioritetno područje 1 – Jačanje kapaciteta udruga i razvoj programa i projekata u području kulture
  • Prioritetno područje 2 – Projekti i programi u području društveno-socijalnog razvoja

Nastavi čitati

Javna nabava

Obavijest o nadmetanju

Opskrba električnom energijom

Općina Krapinske Toplice pokrenula je otvoreni postupak jednostavne nabave u predmetu: Opskrba električnom energijom. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, broj objave: 2021/S 0F2 – 0002979 , dana 25. siječnja 2021. godine.

Rok za podnošenje ponuda je 12. veljače 2021. do 12 sati. U EOJN-u je objavljena dokumentacija o nabavi s potrebnim prilozima. Sve eventualne izmjene i/ili dopune Obavijesti o nadmetanju i/ili dokumentacije o nabavi, Odluku o odabiru/poništenju sa zapisnikom, Obavijest o sklopljenim ugovorima i ostale informacije/dokumente vezane za predmetni postupak nabave objavit će se putem https://eojn.nn.hr/oglasnik/.

Preuzmi: Odluka o odabiru

Natječaji

Javni poziv

za prijam u radni odnos

Općina Krapinske Toplice objavljuje JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta ZAŽELI za Općinu Krapinske Toplice na radno mjesto radnica za pomoć u kući starijim osobama – 10 osoba, na vrijeme od 12 mjeseci.

Prijave se podnose u roku 15 dana od dana objave oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno do 5. veljače 2021.(petak) do 12 sati, na adresu: Općina Krapinske Toplice, A.Mihanovića 3, Krapinske Toplice.

Preuzmi: Javni poziv Obrazac 1 – Prijava za posao Obrazac 2 – Izjava Obrazac 3 – Izjava o prihvacanju javne objave osobnih podataka

Natječaj

Oglas

za prijam u službu

Općina Krapinske Toplice objavljuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto voditelj projekta ZAŽELI za Općinu Krapinske Toplice.

Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno do 1. veljače 2021. (ponedjeljak) do 12 sati, na adresu Općina Krapinske Toplice, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Opis poslova, podaci o plaći, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područja provjere objaviti će se na Internet stranicama Općine. Vrijeme održavanja prethodne provjere objaviti će se najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Preuzmi: Oglas za prijam u službu OBRAZAC – Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka Prilog 1. – Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (opći i posebni uvjeti) UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Udruga žena Vrtnjakovec

Javni poziv

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Udruga žena Vrtnjakovec raspisuje javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na puno radno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zaželi za Udrugu žena Vrtnjakovec.

Preuzmi: Javni poziv – radnica za pomoć u kući starijim osobama Obrazac 1 – Prijavnica Obrazac 2 -Izjava Obrazac 3 – Izjava o prihvaćanju javne objave osobnih podataka

Učeničke i studentske stipendije

Redosljedne liste

Općina Krapinske Toplice provela je natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija. Odlukom Općinskog načelnika povećan je broj učeničkih stipendija i studentskih stipendija i svi podnositelji zahtjeva, koji ispunjavaju uvjet iz članka 5. Pravilnika o stipendijama, ostvarit će pravo na stipendiju. Ove godine Općina Krapinske Toplice dodjeljuje devet (9) učeničkih stipendija i deset (10) studentskih stipendija.

S dobitnicima stipendija bit će potpisan ugovor, o čemu će svi biti obaviješteni pisanim putem.

Preuzmi: Redoslijedna lista za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za 2020-2021.g. Zaključak za stipendije za za nadarene učenike i studente

Učeničke i studentske stipendije

Natječaj

za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

Općina Krapinske Toplice raspisuje natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija i to za deset (10) studentskih stipendija, šest (6) učeničkih stipendija, dvije (2) stipendije za nadarene učenike i jednu (1) stipendiju za nadarene studente.

Rok za podnošenje zahtjeva (bez obzira na način dostave) je 9. studenoga 2020. do 14:00 sati.

Preuzmi: Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za 2020-2021.g. Zahtjev za dodjelu stipendije (učeničke- studentske)Natječaj za dodjelu stipendija za nadarene učenike i studente za 2020-2021g.  Zahtjev za dodjelu stipendije za nadarene učenike i studente