Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Završeno savjetovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju

o Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Krapinske Toplice

Općina Krapinske Toplice provela je savjetovanje sa javnošću.

Osnovni podaci o provedenom savjetovanju

Naziv dokumenta

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Krapinske Toplice

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje

Savjetovanje provodi Općina Krapinske Toplice, Jedinstveni upravni odjel

Svrha dokumenta

Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Krapinske Toplice određuje se način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s javnom uslugom na području Općine Krapinske Toplice , kriterij obračuna količine otpada, učestalost odvoza otpada, obračunska razdoblja plaćanja usluge, opći uvjeti ugovora s korisnicima, struktura cijene javne usluge, obveze davatelja i korisnika usluge, ugovorna kazna te druga pitanja vezana na obavljanje javne usluge, a sve sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom, s ciljem smanjenja količine miješanog komunalnog otpada.

Koji su predstavnici zainteresirane javnosti bili uključeni u postupak izrade odnosno u rad stručne radne skupine za prijedloga?

Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice

Je li prijedlog bio objavljen na internetskim stranicama i na drugi odgovarajući način? Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj internetskoj stranici i koliko je vremena ostavljeno za savjetovanje?

O predloženoj Odluci održano je javno savjetovanje sa javnošću na mrežnim stranicama Općine Krapinske Toplice od 10. do 23. 1. 2018.

Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očitovanja?

U provedenom savjetovanju nije pristigao niti jedan prijedlog.

Razlozi prihvaćanja/neprihvaćanja

Troškovi provedenog savjetovanja

Nije bilo troškova vezanih uz savjetovanje

PROČELNICA
Divna Hršak-Makek

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.