Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Završeno savjetovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju

o Odluci o izradi II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice i II. izmjena urbanističkog plana naselja Krapinske Toplice i Klokovec

Općina Krapinske Toplice provela je savjetovanje sa javnošću.

Osnovni podaci o provedenom savjetovanju

Naziv dokumenta

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice i II. izmjena Urbanističkog plana naselja Krapinske Toplice i Klokovec

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje

Savjetovanje provodi Općina Krapinske Toplice, Jedinstveni upravni odjel

Svrha dokumenta

Odlukom o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice i II. izmjena Urbanističkog plana naselja Krapinske Toplice i Klokovec pokreće se postupak za izmjenu Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice (PPUO) i Urbanističkog plana naselja Krapinske Toplice i Klokovec (UPU).
Razlozi za pokretanje izrade II. izmjena i dopuna PPUO i UPU-a su:

  1. usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju i drugim propisima i zakonima koji neposredno utječu na uređenje, korištenje i zaštitu prostora,
  2. analiza i redefiniranje granica građevinskih područja i namjena površina prema dostavljenim pojedinačnim zahtjevima fizičkih i pravnih osoba te provedenoj analizi prostornih mogućnosti,
  3. izmjene prema pojedinačnim zahtjevima javnopravnih tijela i građana u tijeku postupka
  4. redefiniranje Odredbi za provođenje,
  5. transformacija Plana, uključivo s prethodnom obradom, u službenu HTRS96/TM kartografsku projekciju te izrada Plana u skladu s člankom 12. Uredbe o informacijskom sustavu prostornog uređenja („Narodne novine“ br. 115/15).
Koji su predstavnici zainteresirane javnosti bili uključeni u postupak izrade odnosno u rad stručne radne skupine za prijedloga?

Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice

Je li prijedlog bio objavljen na internetskim stranicama i na drugi odgovarajući način? Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj internetskoj stranici i koliko je vremena ostavljeno za savjetovanje?

O predloženoj Odluci održano je javno savjetovanje sa javnošću na mrežnim stranicama Općine Krapinske Toplice od 9. do 19. 1. 2018.

Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očitovanja?

U provedenom savjetovanju nije pristigao niti jedan prijedlog.

Razlozi prihvaćanja/neprihvaćanja
Troškovi provedenog savjetovanja

Nije bilo troškova vezanih uz savjetovanje.

PROČELNICA
Divna Hršak-Makek

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.