Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Uređenje prostora ispred župne crkve

Na temelju članka 4.stavka 6. i članka 22. stavak 2. točka 2. Odluke o provedbi postupka nabave (Službeni glasnik KZŽ broj 36/13), pregleda i ocjene pravovremeno dostavljenih ponuda u postupku nabave male vrijednosti-„bagatelna nabava“, u predmetu nabave: Uređenje prostora ispred župne crkve Presveto Trojstvo Krapinske Toplice, evidencijski broj nabave/redni broj iz Plana nabave 25.1/16-BN i članka 39. Statuta Općine Krapinske Toplice (Sl.gl.KZŽ. br. 16/09, 8A/13 i 6/14) Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice donosi slijedeću

Odluku

o poništenju postupka nabave

Poništava se ponovljeni postupak nabave male vrijednosti-„bagatelna nabava“- u predmetu nabave: Uređenje prostora ispred župne crkve Presveto Trojstvo Krapinske Toplice, evidencijski broj nabave/redni broj iz Plana nabave 25.1/16-BN, javnog naručitelja: Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3. Krapinske Toplice; OIB: 97782176849.

Obrazloženje

Naručitelj – Općina Krapinske Toplice provela je ponovljeni postupak nabave male vrijednosti “bagatelna nabava”, u predmetu nabave: Uređenje prostora ispred župne crkve Presveto Trojstvo Krapinske Toplice, evidencijski broj nabave/redni broj iz Plana nabave 25.1/16-BN , s ciljem sklapanja ugovora o nabavi.

U postupku je utvrđeno:

– da je postupak nabave započeo danom slanja poziva na adrese pet gospodarskih subjekata 19.08.2016.g, i to: -Viadukt d.o.o.,Zagreb, Kranjčevićeva 2, obrt NPT, Ivan Krištofić, Klokovec 266, obrt KRT; Vjekoslav Filipaj, Vrtnjakovc 106, obrt GMT, Dario Filipaj, Vrtnjakovec 106 i MB TRANSGRADNJA, Krapina, Kralja Petra Svačića 20. Gospodarski subjekt obrt KRT; Vjekoslav Filipaj, Vrtnjakovc 106, nije primio poziv, budući da svoju preporučenu pošiljku nije preuzeo, te se je ista vratila na adresu naručitelja dana 30.08.2016.g., uz napomenu da je primatelj obaviješten, ali da pošiljku nije podigao. Ostali gospodarski subjekti uredno su preuzeli pošiljke, odnosno primili poziv za dostavu ponude,

– da je poziv za dostavu ponuda istovremeno objavljen na mrežnim stranicama javnog naručitelja: www.krapinske-toplice.hr/ustroj/natjecaji-javna-nabava/.

– da je otvaranje ponuda provedeno dana 01.09.2016.g. s početkom u 10:00 sati

-da je dostavljena jedna ponuda i to ponuda ponuditelja MB – TRANSGRADNJA d.o.o.,

Kralja Petra Svačića 20, Krapina, cijena ponude bez PDV-a 378.877,95 kuna.

Povjerenstvo za nabavu utvrdilo je da ponuda ponuditelja MB – TRANSGRADNJA d.o.o nije prihvatljiva ponuda budući da je cijena ponude veća od procijenjene vrijednosti predmeta nabave ( procijenjena vrijednost nabave iznosi 305.000,00 kuna), te da su slijedom toga, a sukladno odredbi članka 21. stavak 1. točka 3. Odluke o provedbi postupka nabave ispunjeni uvjeti za donošenje odluke o odbijanju ponude ponuditelja MB – TRANSGRADNJA d.o.o.

Obzirom na činjenicu da je ponuda ponuditelja MB – TRANSGRADNJA d.o.o ujedno i jedina ponuda, a da ista nije valjana odnosno prihvatljiva, te da u provedenom postupku nabave nema ni jedne valjane ponude, Povjerenstvo za nabavu je utvrdilo da su ispunjeni uvjeti za donošenje odluke o poništenju postupka nabave, a temeljem odredbe članka 22. stavak 2. točka 2. Odluke o provedbi postupka nabave, kojim je propisano da se postupak bagatelne nabave mora se poništiti ako nakon isključenja /odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda.

Sukladno odredbi članka 18.stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne Novine broj. 90/11, 83/13 i 143/13) u ovom predmetu nabave ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi.

Slijedom utvrđenoga, a na temelju članka 22. stavka 2. točka 2. Odluke o provedbi postupka nabave donijeta je odluka kao u izreci.

Općinski načelnik:

Ernest Svažić

Preuzmi: Odluka o poništenju ponovljenog postupka nabave

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.