Upitnik o statusu organizacija civilnoga društva u KZŽ

Molimo organizacije civilnoga društva da ispune upitnik koji se nalazi na linku:
http://goo.gl/forms/EzuwStgGDp

Prosječno je potrebno 20-30 minuta za ispunjavanje upitnika. Molimo da upitnik ispunite najkasnije do 7. rujna 2015. godine.