Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Učeničke i studentske stipendije

Na temelju članka 4. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Krapinske Toplice (Sl.gl. KZŽ br. 12/04, 21/09 i 23/13) i Zaključka Općinskog načelnika o visini i broju učeničkih i studentskih stipendija za 2014/2015.g. KLASA: 604-01/14-01/002, URBROJ: 2197/03-01-14-1 Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice raspisuje

Natječaj

za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku godinu 2014./2015.

Raspisuje se natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za 2014./2015. godinu.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici srednjih škola i studenti čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Općine Krapinske Toplice, uz sljedeće uvjete:

 1. Učenici:
  • da nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi
  • da su redoviti učenici srednje škole,
  • da im je ostvarena srednja ocjena za završeni osmi razred osnovne škole najmanje 3.5, odnosno za posljednji završeni razred srednje škole 3.0.
 2. Studenti:
  • da nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi
  • da su redoviti studenti,
  • da im je ostvarena srednja ocjena za završenu godinu studija najmanje 3.0.

Natječaj se objavljuje za:

 • šest (6) studentskih stipendija – mjesečna stipendija 600,00 kn,
 • šest (6) učeničkih stipendija – mjesečna stipendija 300,00 kn.

Rok za podnošenje zahtjeva na natječaj je 15 dana po objavi natječaja na oglasnoj ploči Općine Krapinske Toplice. U postupak rješavanja uzeti će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.

Natječaj traje zaključno do 28. 10. 2014 .g. (utorak) do 15.00 sati, bez obzira na način dostave.

Zahtjevi se dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice, (osobna dostava ili preporučena dostava poštom).

Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu kojeg zainteresirani mogu dobiti u Općini Krapinske Toplice ili na Internet stranici Općine Krapinske Toplice www.krapinske-toplice.hr

Zahtjevu treba priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. presliku osobne iskaznice oba roditelja-skrbnika,
 2. rodni list i domovnicu (preslika),
 3. potvrdu škole, učilišta-fakulteta o upisu na redovno školovanje,
 4. presliku svjedodžbe ili indeksa, ovjerenu od škole/fakulteta, zadnje godine završenog školovanja, kao i potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita zadnje godine završenog školovanja,
 5. dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima u znanju, zadnje godine završenog školovanja,
 6. izjavu o članovima obitelji (na propisanom obrascu Upravnog odjela),
 7. službene potvrde o prihodima svih članova obitelji u posljednja tri mjeseca (VII-IX mjesec) prema uputama iz obrasca Upravnog odjela,
 8. izjavu podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi,
 9. ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji (djeca roditelja poginulih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu i djeca invalida hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, samohrani roditelji, broj ostalih članova obitelji koji se istovremeno školuju i djeca s teškoćama u razvoju u obitelji),
 10. potvrdu o paralelno završenoj osnovnoj ili srednjoj školi (muzička, plesna, baletna i dr.), ako škola ima verificirane programe od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Sve primljene zahtjeve, kojima će biti priložena obavezna dokumentacija, rješavati će Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice putem Povjerenstva za dodjelu stipendija na temelju kriterija iz Pravilnika.

Nakon izvršenog bodovanja Povjerenstvo će sastaviti redoslijednu listu. Pravo na stipendiju ostvaruje podnositelj zahtjeva od rednog broja jedan na redoslijednoj listi do broja odobrenih stipendija.

Nepravovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

Redoslijedna lista objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Krapinske Toplice u roku od 15 dana po zaključenju natječaja. Redoslijedna lista biti će objavljena i na Internet stranici Općine www.krapinske-toplice.hr

Podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na objavljenu redoslijednu listu.

Prigovor se podnosi Općinskom načelniku Općine Krapinske Toplice u roku od 8 dana od dana objave redosljedne liste na oglasnoj ploči Općine Krapinske Toplice.

Odluka Općinskog načelnika je konačna.

Ako podnositelj zahtjeva koji je ostvario pravo na stipendiju odustane od iste, pravo na stipendiju ostvaruje podnositelj zahtjeva koji je prvi ispod crte na redosljednoj listi.

Ako dva ili više podnositelja imaju jednak broj bodova, prednost ima dijete poginulog hrvatskog branitelja, 100%-tnog invalida, djeca bez oba roditelja, podnositelj zahtjeva slabijeg imovnog stanja.

Ako u postupku natječaja iz jedne obitelji sudjeluje dvoje ili više učenika-studenata, pravo na stipendiju ostvaruje samo jedan učenik-student iz te obitelji i to onaj koji ispunjava uvjete za dobivanje stipendije i na višem je stupnju školovanja.

Ako su oba učenika-studenta na istom stupnju školovanja, pravo na stipendiju ostvaruje učenik-student koji ima bolji prosjek ocjena.

Učeničke stipendije isplaćivati će se do kraja uspješnog školovanja u istoj školi, za razdoblje od rujna do lipnja, s početkom od 1. rujna 2014 .g.

Studentske stipendije isplaćivati će se do kraja predavanja na redovnom studiju za koji je stipendija odobrena, za razdoblje od listopada do srpnja, s početkom od 1. listopada 2014. g.

Korisnik stipendije gubi pravo na isplatu stipendije ako prekine školovanje za koje mu je stipendija odobrena i ako s uspjehom ne završi razred-godinu školovanja.

Stipendije se u pravilu ne vraćaju, osim u slučaju ako učenik-student samovoljno prekine školovanje ili ako ne stekne uvjete za upis u narednu godinu-semestar.

Svi korisnici stipendije dužni su po završetku redovnog školovanja podnijeti dokaz o završetku škole-fakulteta i imaju obvezu da se nakon završenog školovanja prvenstveno zaposle na području Općine Krapinske Toplice.

Svi uvjeti kao i međusobna prava i obveze između korisnika stipendije i Općine Krapinske Toplice kao stipenditora, regulirati će se ugovorom.

 

Pročelnica:

Divna Hršak-Makek

Dokumenti za preuzimanje:

Obrasci uz zahtjev za dodjelu učeničke-studentske stipendije

Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za 2014.-2015.g.

Zaključak o broju i visini stipendija

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.