Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Učeničke i studentske stipendije

Na temelju članka 4. Pravilnika o stipendijama (Sl.gl. KZŽ br. 19/15) i Zaključka Općinskog načelnika o visini i broju učeničkih i studentskih stipendija za 2017/2018.g. KLASA: 604-01/17-01/002, URBROJ: 2197/03-01-17-1 Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice raspisuje

Natječaj

za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za 2017./18. školsku godinu

1.

Raspisuje se natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za 2017./2018. godinu.

2.

Pravo prijave na natječaj imaju svi redoviti učenici srednjih škola i svi redoviti studenti s područja Općine Krapinske Toplice čiji roditelji odnosno skrbnici imaju prebivalište na području Općine Krapinske Toplice, uz sljedeće uvjete:

 1. Učenici:
  • da nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi
  • da im je ostvarena srednja ocjena za završeni osmi razred osnovne škole najmanje 4,0, odnosno za posljednji završeni razred srednje škole 3.0.
 2. Studenti:
  • da nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi
  • da im je ostvarena srednja ocjena za završenu godinu studija najmanje 3.0, odnosno ako su studenti prve godine (po prvi puta na prvoj godini studija) da im je ostvarena srednja ocjena završnog razreda srednje škole najmanje 4,0.

3.

Natječaj se objavljuje za:

 • 6 (šest) studentskih stipendija – mjesečna stipendija 600,00 kn,
 • 4 (četiri) učeničke stipendije – mjesečna stipendija 300,00 kn.

4.

Rok za podnošenje zahtjeva na natječaj je 15 dana po objavi natječaja na oglasnoj ploči Općine Krapinske Toplice. U postupak rješavanja uzeti će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi. Natječaj traje zaključno do 22.11. 2017.g., (srijeda) do 15.00 sati, bez obzira na način dostave.

5.

Prijave se dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice, (osobna dostava ili preporučena dostava poštom).

6.

Prijave se podnose na propisanom obrascu kojeg zainteresirani mogu dobiti u Općini Krapinske Toplice ili preuzeti na Internet stranici Općine Krapinske Toplice www.krapinske-toplice.hr.

7.

Prijavi treba priložiti sljedeću dokumentaciju:

UČENICI
 •  potvrdu škole o upisu na redovno školovanje,
 • presliku svjedodžbe zadnjeg završenog razreda srednje škole, odnosno svjedodžbu osmog razreda osnovne škole,
 • presliku domovnice,
 • presliku osobne iskaznice oba roditelja-skrbnika,
 • dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na županijskim, regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima u znanju, zadnje godine završenog školovanja,
 • izjavu o članovima obitelji (na propisanom obrascu Upravnog odjela),
 • službene potvrde o prihodima svih članova obitelji u posljednja tri mjeseca (VII-IX mjesec) prema uputama iz obrasca Upravnog odjela,
 • izjavu podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi,
 • ostalu dokumentaciju (rješenje, potvrda i sl.) kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji (djeca roditelja poginulih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu i djeca invalida hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, samohrani roditelji, djeca bez oba roditelja, broj ostalih članova obitelji koji se istovremeno školuju i djeca s teškoćama u razvoju u obitelji),
 • potvrdu o paralelno završenoj osnovnoj ili srednjoj školi (muzička, plesna, baletna i dr.), ustanove koja ima za to verificirane programe nadležnog Ministarstva.
STUDENTI
 • potvrdu visokog učilišta o statusu redovitog studenta (o upisu),
 • ovjereni prijepis ocjena prethodne godine studija
 • presliku studentske isprave- indeksa, a studenti prve godine presliku svjedodžbe završenog razreda srednje škole
 • presliku osobne iskaznice i presliku domovnice,
 • presliku osobne iskaznice oba roditelja-skrbnika,
 • dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima u znanju, zadnje godine završenog školovanja,
 • izjavu o članovima obitelji (na propisanom obrascu Upravnog odjela),
 • službene potvrde o prihodima svih članova obitelji u posljednja tri mjeseca (VII-IX mjesec) prema uputama iz obrasca Upravnog odjela,
 • izjavu podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi,
 • ostalu dokumentaciju (rješenje, potvrda i sl.) kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji (djeca roditelja poginulih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu i djeca invalida hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, samohrani roditelji, djeca bez oba roditelja, broj ostalih članova obitelji koji se istovremeno školuju i djeca s teškoćama u razvoju u obitelji),
 • potvrdu o paralelno završenoj srednjoj školi (muzička, plesna, baletna i dr.), ustanove koja ima za to verificirane programe nadležnog Ministarstva .

8.

Sve primljene zahtjeve, kojima će biti priložena obavezna dokumentacija iz točke 7. ovog natječaja, rješavati će Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice putem Povjerenstva za dodjelu stipendija na temelju kriterija iz Pravilnika.

Nakon izvršenog bodovanja Povjerenstvo će sastaviti redoslijednu listu. Pravo na stipendiju ostvaruje podnositelj zahtjeva od rednog broja jedan na redoslijednoj listi do broja odobrenih stipendija.

9.

Nepravovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

10.

Redoslijedna lista objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Krapinske Toplice u roku od 15 dana po zaključenju natječaja. Redoslijedna lista biti će objavljena i na Internet stranici Općine www.krapinske-toplice.hr.

11.

Podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na objavljenu redoslijednu listu.
Prigovor se podnosi Općinskom načelniku Općine Krapinske Toplice u roku od 8 dana od dana objave redoslijedne liste na oglasnoj ploči Općine Krapinske Toplice.

Odluka Općinskog načelnika je konačna.

12.

Ako podnositelj zahtjeva koji je ostvario pravo na stipendiju odustane od iste, pravo na stipendiju ostvaruje podnositelj zahtjeva koji je prvi ispod crte na redoslijednoj listi.

13.

Ako dva ili više podnositelja imaju jednak broj bodova, prednost ima dijete poginulog hrvatskog branitelja, 100%-tnog invalida, djeca bez oba roditelja, podnositelj zahtjeva slabijeg materijalnog položaja.

14.

Ako u postupku natječaja iz jedne obitelji sudjeluje dvoje ili više učenika-studenata, pravo na stipendiju ostvaruje samo jedan učenik-student iz te obitelji i to onaj koji ispunjava uvjete za dobivanje stipendije i na višem je stupnju školovanja.

Ako su oba učenika-studenta na istom stupnju školovanja, pravo na stipendiju ostvaruje učenik-student koji ima bolji prosjek ocjena.

15.

Učenik odnosno student koji je ostvario pravo na stipendiju zadržava to pravo do završetka školovanja osim ako prekine školovanje za koje mu je stipendija odobrena, ako ne stekne uvjet za upis u novu školsku godinu te ako se naknadno dokaže manipuliranje dokazima.

16.

Učeničke stipendije isplaćuju se do kraja uspješnog školovanja u istoj školi, za razdoblje od rujna do lipnja, s početkom od 01.rujna 2017.g.

17.

Studentske stipendije isplaćuju se do kraja predavanja na redovnom studiju za koji je stipendija odobrena, za razdoblje od listopada do srpnja, s početkom od 01.listopada 2017.g.

18.

Stipendije se u pravilu bespovratne, osim u slučaju kada učenik-student svojevoljno prekine školovanje, ne stekne uvjete za upis u novu školsku godinu i kada učenik odnosno student koji je završio školovanje u roku od 6 mjeseci ne podnese dokaz o nastavku školovanja, odnosno dokaz da se zaposlio na području Općine, odnosno potvrdu Zavoda za zapošljavanje da nema potrebe za odgovarajućim zanimanjem na području Općine.

19.

Svi uvjeti kao i međusobna prava i obveze između korisnika stipendije i Općine Krapinske Toplice kao stipenditora, regulirati će se ugovorom.

PROČELNICA:
DIVNA HRŠAK-MAKEK

Preuzmi dokumente: natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za 2017-2018.g. zahtjev i obrazac uz natječaj za dodjelu stipendija zaključak o broju i visini stipendija

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.