Službene stranice Općine

uređenje

Javna rasvjeta – poziv na dostavu ponude

Poziv na dostavu

ponude za izgradnju javne rasvjete

Naručitelj Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice, pokrenula je postupak nabave u predmetu nabave: Izgradnja javne rasvjete, red..br. iz Plana 39/14-BN, te upućujemo ovaj

Poziv na dostavu ponude

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11 i 83/13) u ovom predmetu nabave procijenjene vrijednosti nabave iz Plana nabave manje od 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi.

Sukladno članku 19. stavku 7. Odluke o provedbi postupka nabave (Službeni glasnik KZŽ broj 36/13) sposobnost ponuditelja mora postojati u trenutku otvaranja ponuda.

Nastavi čitati

Prostorni plan uređenja

Obavijest o Odluci

o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice

Temeljem članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) te članka 88. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13)  Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice objavljuje:

OBAVIJEST

Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na 5. sjednici održanoj dana  25.09.2013. godine, donijelo je Odluku o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice (dalje u tekstu: PPUOKT).

Nastavi čitati

Detaljni plan uređenja

Obavijest u svezi

izrade DPU-a mjesnog groblja

Sukladno članku 82. st.1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne Novine broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) obavještavaju se sve fizičke i pravne osobe da je Općina Krapinske Toplice započela postupak za izradu Detaljnog plana uređenja mjesnog groblja u naselju Krapinske Toplice.

Obavijest u svezi izrade DPU-a mjesnog groblja – u cjelosti za preuzimanje

Dokumenti