Službene stranice Općine

otvorena savjetovanja

Otvoreno savjetovanje

Javno savjetovanje

Općina Krapinske Toplice objavljuje početak javnog savjetovanja o nacrtu prijedloga Odluke o izradi III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice i III. izmjena urbanističkog plana naselja Krapinske Toplice i Klokovec

Javno savjetovanje traje do 25. studenoga do 9. prosinca 2021. godine.

Preuzmi: Nacrt prijedloga Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana i Urbanističkog plana naselja Krapinske Toplice i Klokovec Obrazloženje uz nacrt prijedloga Odluke o III. izmjenama i dopunama Prostornog plana i Urbanističkog plana OBRAZAC sudjelovanja u u postupku savjetovanja s javnošću

Otvoreno savjetovanje

Javno savjetovanje

Općina Krapinske Toplice objavljuje početak javnog savjetovanja o nacrtu:

 1. prijedloga Odluke o izmjeni Odluke financiranju predškolskog odgoja
 2. prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o grobljima na području Općine Krapinske Toplice

Javno savjetovanje traje do 13.  kolovoza 2021 . godine.

Preuzmi:

 1. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke mjerilima za financiranje predškolskog odgoja obrazloženje uz nacrt prijedloga odluke o izmjeni odluke o mjerilima za financiranje predškolskog odgoja obrazac sudjelovanja u savjetovanju
 2. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o grobljima na području Općine Krapinske Toplice obrazloženje uz nacrt prijedloga Odluke o grobljima na području Općine Krapinske Toplice obrazac sudjelovanja u savjetovanju (1)

Otvoreno savjetovanje

Javno savjetovanje

Općina Krapinske Toplice objavljuje početak javnog savjetovanja o nacrtu:

 1. Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice,
 2. Odluke o izmjenama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora u Općini Krapinske Toplice.

Javno savjetovanje traje do 15. ožujka 2021. godine.

Preuzmi:

 1. Nacrt prijedloga Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća obrazloženje uz nacrt prijedloga Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika obrazac sudjelovanja u savjetovanju
 2. Nacrt prijedloga Odluke o zmjenama Odluka o izmjenama Odluke provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora u Općini Krapinske Toplice obrazloženje uz nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Otvorena savjetovanja

Javno savjetovanje

o nacrtu Strateškog plana razvoja turizma na području općine Krapinske Toplice

Općina Krapinske Toplice objavljuje početak javnog savjetovanja o nacrtu Strateškog plana razvoja turizma na području općine Krapinske Toplice za razdoblje 2020.-2025. Javno savjetovanje traje do 7. prosinca 2020. godine.

Preuzmi: Nacrt Strateškog plana razvoja turizma općine Krapinske Toplice 2020. – 2025. Obrazloženje uz nacrt Strateškog plana razvoja turizma općine Krapinske Toplice Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Otvorena savjetovanja

Javno savjetovanje

o nacrtu Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Krapinske Toplice

Općina Krapinske Toplice objavljuje početak javnog savjetovanja o nacrtu Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Krapinske Toplice. Javno savjetovanje traje do 30. studenoga 2020. godine.

Preuzmi: Nacrt Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Krapinske Toplice Obrazloženje uz nacrt Odluke Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Otvoreno savjetovanje

Javno savjetovanje

o nacrtu prijedloga Statutarne Odluke o izmjeni Statuta Općine Krapinske Toplice

Općina Krapinske Toplice otvara javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Statutarne Odluke o izmjeni Statuta Općine Krapinske Toplice. Javno savjetovanje traje do 1. lipnja 2020. godine.

Preuzmi: Nacrt prijedloga Statutarne Odluke o izmjeni Statuta Općine Krapinske Toplice Obrazloženje uz nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjeni Statuta Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Otvoreno savjetovanje

Javno savjetovanje

Općina Krapinske Toplice objavljuje početak savjetovanja o nacrtu prijedloga:

 1. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Krapinske Toplice
 2. Pravilnika o organizaciji naplate parkiranja na području Općine Krapinske Toplice

Javno savjetovanje traje od 27. veljače do 16. ožujka 2020. godine.

Preuzmi:

Nacrt prijedloga Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Krapinske Toplice Obrazloženje uz nacrt prijedloga Odluke Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Nacrt prijedloga Pravilnika o organizaciji naplate parkiranja Obrazloženje uz nacrt Pravilnika Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Otvoreno savjetovanje

Javno savjetovanje

Općina Krapinske Toplice objavljuje početak savjetovanja o:

 1. Odluke o Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2020. g. s projekcijom za razdoblje 2021-2022.g. / preuzmi: Nacrt Odluke o proračunu Općine Krapinske Toplice za 2020.g. Obrazloženje uz nacrt prijedloga Odluke o proračunu Općine Krapinske Toplice za 2020.g. Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
 2. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Krapinske Toplice za 2020.g. / Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju proračuna Općine Krapinske Toplice za 2020.g. Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
 3. Nacrtu prijedloga programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.g. / preuzmi: Nacrt pijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.g. Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
 4. Nacrtu prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.g. / preuzmi: Nacrt prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020.g. obrazac sudjelovanja u savjetovanju
 5. Nacrtu prijedloga Programa javnih potreba u kulturi za 2020.g. / preuzmi: Nacrt prijedloga programa javnih potreba u kulturi za 2020.g. Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
 6. Nacrtu prijedloga Programa javnih potreba u sportu za 2020.g. / preuzmi: Nacrt prijedloga programa javnih potreba u sportu za 2020.g. Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
 7. Nacrtu Plana rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi za 2020.g. / preuzmi: Nacrt prijedloga Plana rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi za 2020.g. Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Javno savjetovanje traje do 6. prosinca 2019. godine.

Otvoreno savjetovanje

Javno savjetovanje

Općina Krapinske Toplice objavljuje početak javnog savjetovanja o nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom uslugom na području općine Krapinske Toplice.

Javno savjetovanje traje zaključno do 9. prosinca 2019. godine.

Preuzmi: Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Obrazloženje uz nacrt Odluke o način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

 

Otvoreno savjetovanje

Javno savjetovanje

Općina Krapinske Toplice objavljuje početak javnog savjetovanja o nacrtu:

 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
 2. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Krapinske Toplice
 3. Plana upravljanja imovinom Općine Krapinske Toplice za 2020.

Javno savjetovanje traje do 3. prosinca 2019. godine.

Preuzmi:

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Obrazloženje uz nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Nacrt prijedloga odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Krapinske Toplice Obrazloženje uz nacrt prijedloga Odluke Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Nacrt Plana upravljanja imovinom Općine Krapinske Toplice za 2020. godinu Obrazloženje uz nacrt Plana Obrazac sudjelovanja u savjetovanju