Službene stranice Općine

okončana savjetovanja

Završeno savjetovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju

uz Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada na području općine Krapinske Toplice

Osnovni podaci o provedenom savjetovanju

Naziv dokumenta

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada na području općine Krapinske Toplice Nastavi čitati

Završeno savjetovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju

o Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Krapinske Toplice

Općina Krapinske Toplice provela je savjetovanje sa javnošću.

Osnovni podaci o provedenom savjetovanju

Naziv dokumenta

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Krapinske Toplice

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje

Savjetovanje provodi Općina Krapinske Toplice, Jedinstveni upravni odjel Nastavi čitati

Završeno savjetovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju

o Odluci o izradi II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice i II. izmjena urbanističkog plana naselja Krapinske Toplice i Klokovec

Općina Krapinske Toplice provela je savjetovanje sa javnošću.

Osnovni podaci o provedenom savjetovanju

Naziv dokumenta

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice i II. izmjena Urbanističkog plana naselja Krapinske Toplice i Klokovec

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje

Savjetovanje provodi Općina Krapinske Toplice, Jedinstveni upravni odjel Nastavi čitati

Završeno savjetovanje

Izvješće

o provedenom savjetovanju

Općina Krapinske Toplice provela je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja.

Stvaratelj dokumenta/tijelo koje provodi savjetovanje je JUO Općine Krapinske Toplice.

Svrha dokumentaOdlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja određuju se parkirališne površine, organizacija i način naplate parkiranja, te nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom (dalje u tekstu: javna parkirališta), na području Općine Krapinske Toplice (dalje u tekstu: Općina). Svrha odluke je urediti parkiranje u naselju Krapinske Toplice. Nastavi čitati

Završeno savjetovanje

Izvješće

o provedenom savjetovanju

Općina Krapinske Toplice provela je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću uz Odluku o uređenju prometa na području Općine Krapinske Toplice.

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje: Savjetovanje provodi Općina Krapinske Toplice, Jedinstveni upravni odjel.

Svrha dokumenta: Usklađenje postojeće odluke sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama u cilju uređenja prometa na području Općine Krapinske Toplice. Nastavi čitati

Završena savjetovanja

Završena savjetovanja

Izviješća o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću na temu:

1. Program potpora poljoprivredi na području općine Krapinske Toplice

Izvješće o savjetovanju – Program potpora poljoprivredi

2. Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Krapinske Toplice

Izvješće o savjetovanju – Pravilnik o financiranju javnih potreba

3. Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području općine Krapinske Toplice

Izvješeće o savjetovanju – Odluka o agrotehničkim mjerama