Službene stranice Općine

komunalna naknada

Komunalna naknada

Obavijest

Pozivamo dužnike s osnove komunalne naknade da žurno podmire dugovanja za koja smo im poslali opomene. Ukoliko to ne učine do 30. travnja 2014., bit ćemo primorani pokrenuti postupak ovrhe.

Zahvaljujemo na razumijevanju!

 

Komunalna naknada

Obavijest o obvezi

plaćanja komunalne naknade

Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13- u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da su obveznici plaćanja komunalne naknade (vlasnici ili korisnici nekretnina) dužni u roku od 15 dana od dana nastanka obveze (izgradnja, kupnja) ili promjene osobe obveznika prijaviti upravnom tijelu nadležnom za komunalno gospodarstvo jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi (Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice).

Nastavi čitati