Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Sufinanciranje prijevoza učenika

Na temelju članka  39. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 8A/13 i 6/14) i članka 15. Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 12/14) Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice donosi

Odluku

o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Krapinske Toplice

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika  srednjih škola s prebivalištem na području Općine Krapinske Toplice  koji koriste uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave i stručne prakse u školskoj godini 2015/2016.

Članak 2.

Prijevozom učenika srednjih škola s područja Općine Krapinske Toplice ( dalje u tekstu: Općina), u smislu ove Odluke, smatra se putnički javni linijski prijevoz na odobrenim linijama prijevoznika u autobusnom i željezničkom prometu.

Članak 3.

Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza imaju učenici srednjih škola koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

  • da je njihovo prebivalište na području Općine Krapinske Toplice,
  • da su redovno upisani u srednju školu na području Republike Hrvatske,
  • da im je udaljenost od mjesta prebivališta do mjesta školovanja najmanje 5 kilometara
  • da svakodnevno putuju od mjesta prebivališta u školu ili na redovitu učeničku praksu, sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza ( autobus i vlak).
Članak 4.

Općina će sudjelovati u sufinanciranje troškova prijevoza  na slijedeći način:

  1. za željeznički prijevoz – po jedinstvenoj željezničkoj tarifi 12,5% cijene mjesečne (polumjesečne) učeničke karte,
  2. kod javnog linijskog autobusnog prijevoza – s određenim iznosom prema određenoj zoni: I zona do 10,00 km, sa 63,00 kune, II zona od 10.01 do 20,00 km, sa 87,00 kuna; III zona od 20,01 do 30,00 km, sa 108,00 kuna; IV zona od 30,01 do 40,00 km, sa 123,00 kune; V zona od 40,01 do 50,00 km, sa 144,00 kune; VI zona od 50,01 i više km, sa 168,00 kuna.

Ako učenik putuje željezničkim i autobusnim prijevozom do škole ostvaruje pravo na sufinanciranje prijevoza u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

Ako je u mjesecu broj nastavnih dana deset ili manje, subvencija iz stavka 1. ovog članka se umanjuje za ½.

Članak 5.

Sufinanciranje troškova prijevoza temeljem ove Odluke ostvaruje učenik pri kupnji učeničke karte kod javnog prijevoznika.

Članak 6.

Popis učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova prijevoza sukladno ovoj Odluci, obvezan je prilog uz fakturu koju izdaje prijevoznik svaki mjesec. Popis treba sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime učenika, naziv škole i razred koji pohađa, adresu prebivališta, relaciju (zonu) s brojem km na kojoj se prevozi, punu cijenu mjesečne karte, iznose subvencije u skladu s člankom 4. ove Odluke, iznos doplate roditelja od ukupne cijene.

Isplata iznosa za sufinanciranje troškova prijevoza učenika Općina vrši ovlaštenom prijevozniku.

Način obračuna, rokove i način plaćanja iznosa sufinanciranja troškova prijevoza uređuju Općina i prijevoznik  ugovorom.

Članak 7.

Ova Odluka objaviti će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

Općinski načelnik:

Ernest Svažić

Preuzmi odluku: Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.