Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Stipendije za nadarene studente

Na temelju članka 19. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Krapinske Toplice (Sl.gl. KZŽ br. 12/04. 21/09 i 23/13) i Zaključka Općinskog načelnika o visini i broju učeničkih i studentskih stipendija za 2014/2015.g. KLASA: 604-01/14-01/002, URBROJ: 2197/03-01-14-1 Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice raspisuje

Natječaj

za dodjelu stipendija za školsku godinu 2014./2015. za nadarene studente

Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija za 2014/2015. godinu za nadarene studente.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti koji su izuzetno nadareni za pojedino područje znanosti ili umjetnosti čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Općine Krapinske Toplice, uz sljedeće uvjete:

 • da već nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi
 • da su redoviti studenti,
 • da im je prosjek ocjena svih završenih godina studija najmanje 3.5 odnosno u srednjoj školi 4.5.

Natječaj se objavljuje za:

 • tri (3) studentske stipendije – mjesečna stipendija 700,00 kn.

Rok za podnošenje zahtjeva na natječaj je 15 dana po objavi natječaja na oglasnoj ploči Općine Krapinske Toplice. U postupak rješavanja uzeti će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi. Natječaj traje zaključno do 28. 10. 2014. g. (utorak) do 15.00 sati, bez obzira na način dostave.

Zahtjevi se dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice, (osobna dostava ili preporučena dostava poštom).

Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu kojeg zainteresirani mogu dobiti u Općini Krapinske Toplice ili na Internet stranici Općine www.krapinske-toplice.hr

Zahtjevu treba priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. presliku osobne iskaznice oba roditelja-skrbnika,
 2. rodni list i domovnicu (preslika),
 3. potvrdu škole, učilišta-fakulteta o upisu na redovno školovanje,
 4. presliku svjedodžbe ili indeksa ovjerenu od škole/fakulteta svih završenih razreda srednje škole odnosno završenih godina studija uz potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita pojedine godine završenog školovanja,
 5. dokaze o sudjelovanju na službenim županijskim/državnim natjecanjima iz područja za koje se traži stipendija i osvojenom mjestu (1. do 3. mjesto),
 6. preporuke mjerodavnih stručnjaka, odnosno umjetnika, pedagoga,
 7. izjavu podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi.

Sve primljene zahtjeve, kojima će biti priložena obavezna dokumentacija rješavati će Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice putem Povjerenstva za učeničke i studentske stipendije.

Odluku o dodjeli stipendije donosi Općinski načelnik nakon razmatranja svih zahtjeva. Odlukom o dodjeli stipendije utvrditi će se rok na koji se stipendija odobrava kao i dinamika isplate.

Odobrene stipendije su bespovratne, osim u slučaju svojevoljnog prekida školovanja.

Prava i obveze između stipenditora i korisnika stipendije utvrditi će se ugovorom.

Pročelnica:

Divna Hršak-Makek

Dokumenti za preuzimanje:

Obrasci za dodjelu stipendije za nadarene studente

Natječaj za dodjelu stipendija za nadarene studente

Zaključak o broju i visini stipendija

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.