Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Stipendije za nadarene studente

Na temelju članka 22. Pravilnika o stipendijama (Sl.gl. KZŽ br. 19/15) i Zaključka Općinskog načelnika o visini i broju učeničkih i studentskih stipendija za 2017/2018.g. KLASA: 604-01/17-01/002, URBROJ: 2197/03-01-17-1 Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice rapisuje

Natječaj

za dodjelu stipendija za 2017./18. školsku godinu za nadarene studente

1.

Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija za 2017/2018. godinu za nadarene studente.

2.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti koji su izuzetno nadareni za pojedino područje znanosti ili umjetnosti i studenti kategorizirani sportaši s područja Općine Krapinske Toplice čiji roditelji odnosno skrbnici imaju prebivalište na području Općine Krapinske Toplice, uz sljedeće uvjete:

 • da već nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi
 • da su redoviti studenti,
 • da im je prosjek ocjena svih završenih godina studija najmanje 4,0 odnosno u srednjoj školi 4.5.

3.

Natječaj se objavljuje za:

 • 1 (jednu) studentsku stipendiju – mjesečna stipendija 700,00 kn.

4.

Rok za podnošenje zahtjeva na natječaj je 15 dana po objavi natječaja na oglasnoj ploči Općine Krapinske Toplice. U postupak rješavanja uzeti će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi. Natječaj traje zaključno do 22.11. 2017.g., (srijeda) do 15.00 sati, bez obzira na način dostave.

5.

Zahtjevi se dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice, (osobna dostava ili preporučena dostava poštom).

6.

Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu kojeg zainteresirani mogu dobiti u Općini Krapinske Toplice ili na Internet stranici Općine www.krapinske-toplice.hr

7.

Zahtjevu treba priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. potvrdu visokog učilišta o statusu redovitog studenta (o upisu),
 2. dokaze u svrhu utvrđivanja nadarenosti:
  1. ovjereni prijepis ocjena svih završenih godine studija, a studenti prve godine preslike svjedodžbi svih završenih razreda srednje škole,
  2. dokaz o sudjelovanju na službenim županijskim/državnim natjecanjima iz određenog znanstvenog odnosno umjetničkog područja i postignutim rezultatima (1. do 3. mjesto),
  3. dokaz o izvannastavnim rezultatima postignutim iz određenog znanstvenog odnosno umjetničkog područja,
  4. preporuke mjerodavnih stručnjaka, odnosno umjetnika, pedagoga,
  5. potvrdu i preporuku ustanova i institucija,
  6. za studente kategorizirane sportaše- rješenje nadležnog tijela,
 3. presliku osobne iskaznice i presliku domovnice,
 4. presliku osobne iskaznice oba roditelja-skrbnika,
 5. izjavu podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi.

8.

Sve primljene zahtjeve, kojima će biti priložena obavezna dokumentacija iz točke 7. ovog natječaja rješavati će Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice putem Povjerenstva za dodjelu stipendija.

9.

Odluku o dodjeli stipendije donosi Općinski načelnik nakon razmatranja svih zahtjeva. Odlukom o dodjeli stipendije utvrditi će se rok na koji se stipendija odobrava kao i dinamika isplate.

10.

Odobrene stipendije su bespovratne, osim u slučaju svojevoljnog prekida školovanja.

11.

Prava i obveze između stipenditora i korisnika stipendije utvrditi će se ugovorom.

PROČELNICA:
DIVNA HRŠAK-MAKEK

Preuzmi dokumente: natječaj za dodjelu stipendija za nadarene studente za 2017-2018.g. zahtjev i izjava za stipendiju za nadarene studente zaključak o broju i visini stipendija

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.