Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Sjednica Općinskog vijeća

Poziv

za 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/09, 14/12 i 8A/13) sazivam 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati 31. 3. 2015. godine (utorak) u 18.00 sati u prostorijama Općine Krapinske Toplice, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća održane dana 23. 2. 2015. g.;
 2. Zagorska javna vatrogasna postrojba – Izvješće o radu i poslovanju za 2014. g.;
 3. Dječji vrtić “Maslačak”:
  • Godišnji obračun Financijskog plana za 2014. g.,
  • Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju ravnatelja,
 4. Općinska knjižnica Krapinske Toplice:
  • Godišnji obračun Financijskog plana za 2014. g.,
 5. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2014. g.:
  1. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Krapinske Toplice,
  2. Odluka o drugoj preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Krapinske Toplice;
 6. Općinski načelnik – Izvješće o radu za razdoblje 1. 7. – 31. 12. 2014. g.;
 7. Prijedlog Odluke o godišnjem obračunu Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2014.g.:
  1. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. g.;
  2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. g.;
  3. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2014. g.;
  4. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2014. g.;
  5. Izvješće o izvršenju Plana rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi u 2014. g.;
  6. Izvješće o utrošku sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u 2014. g.;
  7. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava uplaćenih na ime šumskog doprinosa u 2014. g.;
  8. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe u 2014. g.;
  9. Izvještaj o zaduživanju za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2014. g.;
  10. Izvješće o raspodjeli sredstava pomoći za ublažavanje posljedica od elementarnih  nepogoda prijavljenih do 31. 8. 2014. g.
  11. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja iz 2014. g.;
 8. Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava Krapinske Toplice;
 9. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih;
 10. Prijedlog Odluke o sufinanciranju predškolskog odgoja;
 11. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju stana u ulici Antuna Mihanovića 3E;
 12. Izvješće o sustavu zaštite i spašavanja za 2014. g. i prijedlog Smjernica za razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Krapinske Toplice za 2015. g.
  1. Gradsko društvo Crvenog križa Zabok – Izvješće o stanju društva zaštite i spašavanja na području Općine Krapinske Toplice za 2014. g.;
 13. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Krapinske Toplice u 2014. g.;
 14. Plan nabave urbanog mobiliara za 2015. g.;
 15. Izvješće Udruga o radu u 2014. g.:
  • Društvo Naša djeca,
  • Centar za socijalnu skrb Krapina, Podružnica obiteljski centar Krapina,
  • Udruga veterana specijalne policije Domovinskog rata “Barun”,
  • Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, podružnica KZŽ;
 16. Vijećnička pitanja

U prilogu poziva dostavljamo Vam materijale uz sve točke dnevnog reda.

Molimo da se sjednici Općinskog vijeća obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost javite na br. telefona 232-267.

Predsjednica Općinskog vijeća:

Karmelita Pavliša, dipl.oec.

Donešene odluke, izviješća i zaključci za preuzimanje:

Materijali za preuzimanje:

Materijali za 16. sjednicu Općinskog vijeća / zip ,17 mb

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.