Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Sjednica Općinskog vijeća

Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/09, 14/12, 8A/13, 4/18, 13/20, 16/20-pročišćeni tekst i 195/21) sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati U UTORAK, 21.12.2021.g. u 18.00 sati, u prostoru Kino dvorane Doma kulture Krapinske Toplice, Ljudevita Gaja 27, Krapinske Toplice. Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća održane dana 4.11.2020.g. i 5. sjednice održane 14.12.2021.g.;
 2. Dječji vrtić Maslačak
  1. Godišnji plan i program rada za 2021/2022.g.;
  2. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Maslačak“ –
   prethodna suglasnost;
 3. Proračun Općine Krapinske Toplice za 2022.g.:
  1. Općinska knjižnica Krapinske Toplice – Prijedlog modela Financijskog plana i Plana rada za
   2022.g. s prijedlogom projekcije Financijskog plana za razdoblje 2023. – 2024.g.;
  2. Dječji vrtić Maslačak – Prijedlog modela Financijskog plana i Plana rada za
   2022.g. s prijedlogom projekcije Financijskog plana za razdoblje 2023. – 2024.g.;
  3. Vatrogasna zajednice Općine Krapinske Toplice – Plan rada i Financijski plan za 2022.g.;
  4. Prijedlog Odluke o Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2022.g. s prijedlogom Odluke o
   projekciji Proračuna za 2023. i 2024.g.;
  5. Prijedlog Plana razvojnih programa za 2022.g.;
  6. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.g.;
  7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.g.;
  8. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2022.g.;
  9. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2022.g.;
  10. Prijedlog Programa rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi u 2022.g.;
  11. Prijedlog Programa korištenja sredstava uplaćenih na ime šumskog doprinosa u 2022.g.;
  12. Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u
   2022.g.;
  13. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za prenamjenu namjene
   poljoprivrednog zemljišta za 2022.g.;
  14. Prijedlog programa utroška sredstava turističke pristojbe za 2022.g. i prijedlog financiranja u
   2022.g.;
  15. Program potpora u poljoprivredi na području Općine Krapinske Toplice za 2022.g.;
 4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2022.g.;
 5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnica u 2022.g.;
 6. Izvješće o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje studeni – prosinac 2022.g.
 7. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Krapinsko-zagorske županije:
 8. Prijedlog Plana djelovanja u slučaju prirodnih nepogoda u 2022.g. za područje Općine Krapinske Toplice;
 9. Prijedlog Odluke o usvajanju:
  1. Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Krapinske Toplice za 2021.g.;
  2. Godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Krapinske Toplice u 2021.g.
   s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje;
 10. Prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice i III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice i Klokovec;
 11. Plan davanja koncesija za 2022.g.;
 12. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika Općine Krapinske Toplice;
 13. Vijećnička pitanja.

U prilogu poziva dostavljamo Vam materijale uz sve točke dnevnog reda.

Molimo da se sjednici Općinskog vijeća obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost javite na br. telefona 232-267.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Božo Ružak, mag. oec.

Donesene odluke, zaključci i drugi dokumenti: Zaključak o verifikaciji zapisnika sa 6. sjednice Verificirani zapisnik sa 6. sjednice Neverificirani zapisnik sa 6. sjednice Odluka o Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2022.g.- prvi dio Odluka – 2. dio Odluka – 3. dio Odluka – 4. dio Odluka o izvršavanju proračuna Općine Krapinske Toplice za 2022.g. Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2022.g. Analiza sustava civilne zaštite Općina Krapinske Toplice za 2021.g. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022.g Odluka o izradi III. izmjena i dopuna prostornog i urbanističkog plana Odluka o promjeni poslovne banke plan davanja koncesija Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022_g Plan rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi za 2022.g. program građenja komunalne infrastrukture za 2022.g. program javnih potreba u kulturi za 2022.g. program javnih potreba u sportu za 2022.g. program korištenja sredstaava ostvarenih od naknade za prenamjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Krapinske Toplice za 2022.g. Program korištenja sredstava od prodaje stanova za 2022.g. Program korištenja sredstava uplaćenih na ime šumskog doprinosa za 2022.g. program održavanja komunalne infrastrukture u 2022.g. Program potpora poljoprivredi na području Općine Krapinske Toplice za 2022.g. Zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju proračunske zalihe ZAKLJUČCI

Preuzmi: 1. dio materijala za 6. sjednicu Općinskog vijeća 2. dio materijala za 6. sjednicu Općinskog vijeća

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.