Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Sjednica Općinskog vijeća

Poziv

za 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/09, 14/12, 8A/13, 4/18, 13/20, 16/20-pročišćeni tekst i 195/21) sazivam 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati u PETAK, 16. srpnja 2021. u 19.00 sati, u prostoru Kino dvorane Doma kulture Krapinske Toplice, Ljudevita Gaja 27, Krapinske Toplice. Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća održane dana 16.06.2021.g.;
 2. REGEA- prezentacija obnovljivih izvora energije-potencijal Općine Krapinske Toplice;
 3. Dječji vrtić „Maslačak“ – Prijedlog Plana upisa za 2021./2022. pedagošku godinu;
 4. Prijedlog za dodjelu priznanja Općine Krapinske Toplice povodom Dana Općine – 22. srpnja;
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi;
 6. Izbor /imenovanje radnih tijela Općinskog vijeća:
  1. Odbor za predstavke i pritužbe;
  2. Povjerenstvo za dodjelu stipendija;
  3. Odbor za razvojne projekte i investicije;
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju općinskog Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda;
 8. Prijedlog Odluke o osnivanju Socijalnog vijeća Općine Krapinske Toplice;
 9. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Krapinske Toplice u 2021.g.;
 10. Razmatranje zahtjeva za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u svezi javnog dobra:
  1. Krunoslav Čavlek – Prijedlog za izmještanje dijela javnog dobra označenog kao kč.br. 1370 k.o. Klokovec;
  2.  Nikola Fuček – Zamolba za ukidanje statusa javnog dobra za kč.br. 1691/5 k.o. Vrtnjakovec;
 11. Izvješće općinske načelnice o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje travanj – lipanj 2021.g.;
 12. Prijedlog o pokretanju postupka za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice;
 13. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju osoba ovlaštenih za raspolaganje financijskim sredstvima sa žiro-računa Općine Krapinske Toplice;
 14. Vijećnička pitanja.

U prilogu poziva dostavljamo Vam materijale uz sve točke dnevnog reda, osim za točku 2. koja će biti obrazložena usmeno na sjednici.

Molimo da se sjednici Općinskog vijeća obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost javite na br. telefona 232-267.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Božo Ružak, mag.oec.

Donesene odluke i ostali akti: Verificirani zapisnik s 2. sjednice Općinskog vijeća Zaključak o verifikaciji zapisnika s 2. sjednice Općinskog vijeća Zaključak o dodjeli priznanja Zaključak zaključak o prihvaćanju izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe Zaključak o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za izmjenu prostornog plana Zaključak o davanju suglasnosti na plan upisa djece u Dječji vritć Maslačak i suglasnost na zapošljavanje  Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju osoba ovlaštenih za raspogananje financijskim sredstvima sa žiro-računa Općine Rješenje o izboru Odbora za predstavke i pritužbe Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za razvojne projekte i investicije Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija Odluka o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste- javnog dobra u općoj uporabi Odluka o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Općinskog Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2021.g.

Preuzmi: Poziv s materijalima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.