Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Sjednica Općinskog vijeća

Poziv

za 28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/09, 14/12, 8A/13, 13/20 i 16/20 – pročišćeni tekst) sazivam 28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati u PONDEDJELJAK, 28.12.2020.g. u 18.00 sati, u prostoru Kino dvorane Doma kulture Krapinske Toplice, Ljudevita Gaja 27, Krapinske Toplice.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća održane dana 13.10.2020.g.;
 2. Općinska knjižnica Krapinske Toplice – Prijedlog prve izmjene Financijskog plana 2020.g.;
 3. Dječji vrtić Maslačak – Godišnji plan i program rada za 2020/2021.g.;
 4. Dječji vrtić Maslačak – Zahtjev za usklađenje plaće radnika sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i plaće zamjenice ravnateljice;
 5. Savjet mladih Općine Krapinske Toplice – Program rada za 2021.g.;
 6. Proračun Općine Krapinske Toplice za 2021.g.:
  1. Općinska knjižnica Krapinske Toplice – Prijedlog modela Financijskog plana i Plana rada za
   2021.g. s prijedlogom projekcije Financijskog plana za razdoblje 2021. – 2023.g.;
  2. Dječji vrtić Maslačak – Prijedlog modela Financijskog plana s prijedlogom projekcije
   Financijskog plana za razdoblje 2021. – 2023.g.;
  3. Vatrogasna zajednice Općine Krapinske Toplice – Plan rada i Financijski plan za 2021.g.;
  4. DVD Krapinske Toplice – Planiranje sredstava za financiranje izgradnje vatrogasnog doma;
  5. Prijedlog Odluke o Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2021.g. s prijedlogom Odluke o
   projekciji Proračuna za 2021. i 2023.g.;
  6. Prijedlog Plana razvojnih programa za 2021.g.;
  7. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.g.;
  8. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.g.;
  9. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2021.g.;
  10. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2021.g.;
  11. Prijedlog Programa rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi u 2021.g.;
  12. Prijedlog Programa korištenja sredstava uplaćenih na ime šumskog doprinosa u 2021.g.;
  13. Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u
   2021.g.;
  14. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene
   poljoprivrednog zemljišta za 2021.g.;
  15. Prijedlog programa utroška sredstava turističke pristojbe za 2021.;
  16. Program potpora poljoprivredi na području Općine Krapinske Toplice za 2021.g.;
 7. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2021.g.;
 8. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2021.g.;
 9. Prijedlog Plana djelovanja u slučaju prirodnih nepogoda u 2021.g. za područje Općine Krapinske Toplice;
 10. Prijedlog Strateškog plana razvoja turizma na području Općine Krapinske Toplice za razdoblje 2020. – 2025.g.;
 11. Prijedlog Odluke o zakupu i prodaji poslovnog prostoru u vlasništvu Općine Krapinske Toplice;
 12. Prijedlog Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Krapinske Toplice;
 13. Prijedlog Odluke o dimnjačarskoj djelatnosti;
 14. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Krapinske Toplice;
 15. Izvješće o provedenom natječaju za prodaju zemljišta s prijedlogom Odluke;
 16. Izvješće o provedenom natječaju za prodaju stana s prijedlogom Odluke;
 17. Prijedlog Odluke o usvajanju:
  1. Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Krapinske Toplice za 2020.g.;
  2. Godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Krapinske Toplice u
   2021.g. s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje;
  3. Smjernice za razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2021. – 2024.g.;
 18. Izvješće općinskog načelnika o inicijativama za promjenu prostornog plana Općine Krapinske Toplice;
 19. Leuštek j.d.o.o. – Opći uvjeti za obavljanje komunalne usluge;
 20. Izvješće o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje rujan – prosinac 2020.g.;
 21. Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Općinske knjižnice Krapinske Toplice;
 22. Vijećnička pitanja.

U prilogu poziva dostavljamo Vam materijale uz sve točke dnevnog reda, osim za točku 3. koja će biti usmeno obrazložena na samoj sjednici.

Molimo da se sjednici Općinskog vijeća obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost javite na br. telefona 232-267.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Zvonko Očić, prof.

Donesene odluke, zaključci i dokumenti: Verificirani zapisnik s 28. sjednice Zaključak o verifikaciji zapisnika s 28. sjednice neverificirani zapisnik s 28. sjednica Općinskog vijeća Zaključci Zaključak o usvajanju Programa rada Savjet mladih za 2021.g. Zaključak o prihvačanju izvješća o podnijetim inicijativama za izmjenu prostornog plana Smjernice za organizaciju i razvoj – 2021- 2024 Općina Krapinske Toplice Porgram potpora poljoprivredi na području Općine Krapinske Toplice za 2021.g (1) Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Krapinske Toplice Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Krapinske Toplice Odluka o sufinanciranju izgradnje vatrogasnog doma Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Općinske knjižnice Odluka o prodaji stana Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Krapinske Toplice Odluka o izmjeni i dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Odluka o donošenju Strateškog plana razvoja turizma na području Općine Krapinske Toplice Odluka o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporučitelja komunalne usluge 0dluka o ponštenju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta Godišnji plan razvoja sustava CZ za 2021. Analiza sustava civilne zaštite za 2020.

Preuzmi: Poziv i materijali za sjednicu

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.