Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Sjednica Općinskog vijeća

Poziv

za 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/09, 14/12 i 8A/13) sazivam 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati u petak, 19. lipnja 2020. u 18.00 sati, u prostoru Kino dvorane Doma kulture Krapinske Toplice, Ljudevita Gaja 27, Krapinske Toplice.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća održane dana 17.04.2020.g.;
 2. Zagorska javna vatrogasna postrojba: Izvješće o radu i poslovanju za 2019.g.;
 3. Općinska knjižnica Krapinske Toplice:
  1. Financijsko izvješće i Izvješće o radu za 2019.g.;
  2. Izvješće o izvršenom stručnom nadzoru;
 4. Dječji vrtić „Maslačak“ Krapinske Toplice – Godišnji obračun Financijskog plana za 2019.g.;
 5. Vatrogasna zajednica Općine Krapinske Toplice – Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2019.g.;
 6. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2019.g. s Izvješćem davatelja usluge;
 7. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u slučaju prirodnih nepogoda za 2019.g.;
 8. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjeni Statuta Općine Krapinske Toplice;
 9. Izvješće načelnika Stožera civilne zaštite o mjerama poduzetim uz pandemiju koronavirusa;
 10. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Krapinske Toplice za 2020.g.;
 11. Odluka o davanju koncesije za odvoz komunalnog otpada:
  1. Izvješće o provedenom postupku;
  2. Prijedlog Odluke o davanju koncesije;
 12. Izvješće Općinskog načelnika o uključivanju Općine Krapinske Toplice u program „HABOR – subvencija kredita“;
 13. Odluka o drugoj preraspodjeli planiranih sredstava u Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2019.g.;
 14. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2019.g.:
  1. Prijedlog Odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2019.g.;
  2. Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa u 2019.g.;
  3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenje komunalne infrastrukture u 2019. g.;
  4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.g. ;
  5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u 2019.g.;
  6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2019.g.;
  7. Izvješće o izvršenju Plana rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi u 2019.g.;
  8. Izvješće o utrošku sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u 2019.g.;
  9. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe u 2019.g.;
  10. Izvještaj o zaduživanju za razdoblje 01.01. – 31.1.2019.g.;
  11. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja iz 2019.g.;
 15. Odluka o prvoj izmjeni Proračuna Općina Krapinske Toplice za 2020. godinu:
  1. Prijedlog odluke o prvoj izmjeni proračuna Općine Krapinske Toplice za 2020.g.
  2. Prijedlog prve izmjene Plana razvojnih programa za 2020.g.;
  3. Prijedlog prve izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.g.;
  4. Prijedlog prve izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.g.;
  5. Prijedlog prve izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2020.g.;
  6. Prijedlog prve izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2020.g.;
 16. Izvješće općinskog načelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje 01.01. do 31.05.2020.g.;
 17. Vijećnička pitanja

U prilogu poziva dostavljamo Vam materijale uz točke dnevnog reda, osim uz točke 3.2., 9. i 12., a koje će biti obrazložene na sjednici Općinskog vijeća.

NAPOMENA: materijali za točku 14. vijećnicima su dostavljeni i dopisom od 24. 5. 2020.g.

Molimo da se sjednici Općinskog vijeća obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost javite na br. telefona 232-267.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Zvonko Očić, prof.

Donesene odluke, zaključci i ostali dokumenti: Zaključak o usvajanju zapisnika s 25. sjednice Verificirani zapisnik s 25. sjednice Općinskog vijeća Odluka o prvoj izmjeni Proračuna za 2020.g. – 1. dio Odluka o prvoj izmjeni proračuna – 2. dio Odluka o prvoj izmjeni proračuna – 3 dio Odluka o prvoj izmjeni proračuna – 4 dio obrazloženje uz prijedlog Odluke o prvoj izmjeni Proračuna Odluka o prvoj izmjeni Plana razvojnih programa za 2020.g. Prva izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.g. Prva izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 2020.g. Prva izmjena Programa javnih potreba u sportu za 2020.g. Prva izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020.g. Zaključak o prihvaćanju izvješća Općinskog načelnik o korištenju sredstava proračunske zalihe 01.10.do 31.05.2020 Zaključak Općinskog vijeća o prihvaćanju izvješća o izvršenoj preraspodjeli Odluka o izvještaju o izvršenju proračuna za 2019.g. – 1. dio Odluka o izvještaju o izvršenju proračuna za 2019.g. – 2. dio Odluka o izvještaju o izvršenju proračuna za 2019.g. – 3. dio Odluka o izvještaju o izvršenju proračuna za 2019.g. – 4. dio Odluka o drugoj preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine za 2019.g. Zaključak o prihvaćanju izvješća o zaduživanju za 2019.g. Zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava proračinske zalihe u 2019.g. Zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava od prodaje stanova Statutarna Odluka o izmjeni Statuta Općine Krapinske Toplice odluka o davanju koncesije za skupljanje i odvoz komunalnog otpada Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenjuPlana rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi u 2019.g. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2019.g. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.g. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju javnih potreba u kulturi za 2019.g. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Krapinske Toplice za 2020. godinu 1 Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019.g. obrazloženje uz godišnji obračun proračuna za 2019.g. Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za 2019.g. Izvješće o radu davatelja usluge za 2019.g. Zaključak o prihvaćanju izvješća davatelja usluge Zaključak o prihvaćanju izvješća

Preuzmi: Poziv s materijalima 25. sjednica OV

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.