Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Sjednica Općinskog vijeća

Poziv

za 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/09, 14/12 i 8A/13) sazivam 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati 11. prosinca 2019. (srijeda) u 18.00 sati, u prostorijama Općine Krapinske Toplice, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća održane dana 10.10.2019.g.;
 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva o podnijetom zahtjevu za mirovanje mandata člana Općinskog vijeća s prijedlogom zamjenika člana;
 3. Proračun Općine Krapinske Toplice za 2020.g.:
  1. Općinska knjižnica Krapinske Toplice- Prijedlog Modela Financijskog plana i Plana rada za 2020.g.; s prijedlogom projekcije Financijskog plana za razdoblje od 2021. – 2022.g.;
  2. Dječji vrtić Maslačak -Prijedlog modela Financijskog plana za 2020.g. s prijedlogom projekcije Financijskog plana za razdoblje 2021. – 2022.g.;
  3. Vatrogasna zajednica Općine Krapinske Toplice – Plan rada i Financijski plan za 2020.g;
  4. Prijedlog Odluke o Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2020.g. s prijedlogom Odluke o
   projekciji Proračuna za 2021. i 2022.g.;
  5. Prijedlog Plana razvojnih programa za 2020.g.;
  6. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.g.;
  7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.g.;
  8. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2020.g.;
  9. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u 2020.g.;
  10. Prijedlog Plana rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi u 2020.g;
  11. Prijedlog Programa korištenja sredstava uplaćenih na ime šumskog doprinosa u 2020.g.;
  12. Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo
   u 2020.g.;
 4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2020.g.;
 5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2020.g.;
 6. Prijedlog Programa utroška sredstava od boravišne pristojbe u 2020.g.;
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuna Odluke o komunalnoj naknadi;
 8. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima;
 9. Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Krapinske Toplice za 2020.g.;
 10. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
  biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom uslugom na području Općine Krapinske
  Toplice;
 11. Prijedlog Plana djelovanja u slučaju prirodnih nepogoda u 2020.g. Krapinske Toplice;
 12. Prijedlog Odluke o usvajanju:
  1. Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Krapinske Toplice za 2019.g.;
  2. Godišnjeg Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Krapinske Toplice u 2020.g.s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje;
 13. Izvješće općinskog načelnika o inicijativama za promjenu prostornog plana Općine Krapinske Toplice;
 14. Prijedlog Odluke o iskaznici i službenoj odobri komunalnog redara;
 15. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice – zamolba za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa;
 16. Crodux derivati d.o.o. – zahtjev za otkup dijela kat.čest.br. 1493 k.o. Klokovec;
 17. Vijećnička pitanja.

U prilogu poziva dostavljamo Vam materijale uz sve točke dnevnog reda.

Molimo da se sjednici Općinskog vijeća obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost javite na br. telefona 232-267.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Zvonko Očić, prof.

Donesene odluke, zaljučci i dokumenti: zaključak o verifikaciji zapisnika s 22. sjednice Općinskog vijeća verificirani zapisnik s 22. sjednice Općinskog vijeća Odluka o Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2020.g. Odluka o proračunu Općine Krapinske Toplice za 2020.g. – I dio Odluka – II dio Odluka – III dio Odluka – IV dio Odluka o izvršavanju proračuna Općine Krapinske Toplice za 2020.g. obrazloženje uz Odluku o Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2020.g. Plan razvojnih programa Općine Krapinske Toplice za 2020.g. Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.g. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020.g. Program korištenja sredstava uplaćenih na ime šumskog doprinosa u 2020.g. Program korištenja sredstava od prodaje stanova Program javnih potreba u sportu za 2020.g. Program javnih potreba u kulturi za 2020.g. Plan rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi za 2020.g. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Plan upravljanja imovinom Općine Krapinske Toplice za 2020. godinu Oluka o izmjeni Odluke o organizaciji i naplati parkiranja Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2020.g. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav CZ Općine Krapinske Toplice Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Krapinske Toplice Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Odluka o iskaznici i službenoj odori komunalnog redara Godišnji plan razvoja sustava CZ za 2020. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Krapinske Toplice za 2019.g. ZAKLJUČCI Zaključak o verifikaciji zapisnika s 21. sjednice neverificirani zapisnik s 22. sjednice

Preuzmi: Poziv 22. sjednica s materijalima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.