Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Sjednica Općinskog vijeća

Poziv

za 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/09, 14/12 i 8A/13) sazivam 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati u četvrtak, 10. listopada 2019 u 18.00 sati, u prostorijama Općine Krapinske Toplice, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice. Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća održane dana 15.07.2019.g., Zapisnika s 19. sjednice Općinskog vijeća održane 24.07.2019.g. i 20. sjednice Općinskog vijeća održane 10.09.2019.g.;
 2.  EKO FLOR PLUS d.o.o. – prijedlog novog cjenika za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada;
 3.  Općinska knjižnica Krapinske Toplice:
  1. Odluka o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01.01. do 30.06.2019.g.;
  2. Prijedlog prve izmjene Financijskog plana za 2019.g.;
 4. Dječji vrtić „Maslačak“ – Odluka o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01.01. do 30.06.2019.g.;
 5. Odluka o prvoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2019.g.;
 6. Općinski načelnik – polugodišnje izvješće o radu za razdoblje 01.01. do 30.06.2019.g.;
 7. Izvještaj o polugodišnjem izvršenju Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2019.g.;
  1. Prijedlog Odluke o polugodišnjem izvršenju Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2019.g.;
  2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za 2019.g.;
  3. Izvješće o zaduživanju za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019.g.;
  4. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje 01.01. do 30.06.2019.g.;
 8. Druga izmjena Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2019.g.;
  1. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2019.g.;
  2. Prijedlog druge izmjene Plana razvojnih programa za 2019.g.;
  3. Prijedlog druge izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.g.;
  4. Prijedlog druge izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g.;
  5. Prijedlog prve izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2019.g.;
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Krapinske Toplice za 2019.g.;
 10. Prijedlog Odluke o uključivanju Općine Krapinske Toplice u subvencioniranje troškova preoblikovanja statusa malih iznajmljivača u male hotelijere i troškova kamata malih hotelijera;
 11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi;
 12. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu Općine Krapinske Toplice;
 13. Vijećnička pitanja.

U prilogu poziva dostavljamo Vam materijale za sve točke dnevnog reda.

NAPOMENA: Materijali za 5. i 6. točku dnevnog reda članovima Općinskog vijeća i Odborima dostavljeni su 13. rujna 2019. godine.

Molimo da se sjednici Općinskog vijeća obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost javite na br. telefona 232-267.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Zvonko Očić, prof.

Donesene odluke, dokumenti i zaključci: 1. Odluka o drugoj izmjeni Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2019.g.naslovna 1.Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Krapinske Toplice za 2019.g. 2. Odluka o drugoj izmjeni ….. 2. Odluka o polugodišnjem… 3. Odluka o drugoj izmjeni …. 3. Odluka o polugodišnjme… 4. Odluka o polugodišnjem….. 4. Odluke o drugoj izmjeni…… Druga izmjena Plana razvojnih Programa Općine Krapinske Toplice druga izmjena programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.g. druge izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g. Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2019.g. Polugodišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Krapinske Toplice za razdoblje 01.01.do 30.06.2019.g. Prva izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 2019.g. neverificirani zapisnik s 21. sjednice Općinskog vijeća Odluka o davanju suglasnosti tvrtki EKO FLOR PLUS d.o.o. na primjenu cjenika Odluka o uključivanju Općine Krapinske Toplice u subvencioniranje troškova preoblikovanja statusa malih iznajmljivača u male hotelijere Odluka o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi zaključak -verifikacija zapisnika sa 18., 19. i 20. sjednice Općinskog vijeća Zaključak o prihvaćanju izvješća Državnog ureda za reviziju zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju proračunske zalihe zaključak o prihvaćanju izvješća o prvoj preraspodjeli sredstava u proračunu Općine Krapinske Toplice za 2019.g. zaključak o prihvaćanju izvješća o zaduživanju zaključak o prihvaćanju izvješća Općinskog načelnika o radu za razdoblje 01.01. do 30.06.2019.g. zaključci verificirani zapisnik s 21. sjednice Općinskog vijeća

Preuzmi: Poziv s materijalima za 21. sjednicu OV

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.