Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Sjednica Općinskog vijeća

Poziv

za 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/09, 14/12 , 8A/13 i 4/18) sazivam 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati u četvrtak, 4. travnja 2019. u 18.00 sati, u prostorijama Općine Krapinske Toplice, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red

 1. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća održane dana 30.01.2019.g.;
 2.  Zagorska javna vatrogasna postrojba: Izvješće o radu i poslovanju za 2018.g.;
 3. Izvješće o stanju u prostoru Općine Krapinske Toplice za razdoblje od 2014. do 2018. godine;
 4. Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Maslačak“ Krapinske Toplice – prijedlog za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića;
 5. Vatrogasna zajednica Općine Krapinske Toplice – Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2018.g.;
 6. Odluka o trećoj preraspodjeli planiranih sredstava u Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2018.g.;
 7. Općinski načelnik – Izvješće o radu za razdoblje 01.07. – 31.12.2018.g.;
 8. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2018.g.:
  1. Prijedlog Odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Krapinske Toplice za
   2018.g.;
  2. Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa u 2018.g.;
  3. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2018. g.;
  4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018.g. ;
  5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u 2018.g.;
  6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2018.g.;
  7. Izvješće o izvršenju Plana rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi u 2018.g.;
  8. Izvješće o utrošku sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u 2018.g.;
  9. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe u 2018.g.;
  10. Izvještaj o zaduživanju za razdoblje 01.01. – 31.1.2018.g.;
  11. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja iz 2018.g.;
 9. Prijedlog Odluke o prvoj izmjeni Proračuna Općina Krapinske Toplice za 2019. godinu:
  1. Prijedlog prve izmjene Plana razvojnih programa za 2019.g.;
  2. Prijedlog prve izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.g.;
  3. Prijedlog prve izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g.;
  4. Prijedlog prve izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2019.g.;
 10. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2018.g. s izvješćem davatelja usluge
 11. Prijedlog odluke o upravljanju reciklažnim dvorištem Krapinske Toplice
 12. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
 13. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Krapinske Toplice za 2019.g.
 14. Prijedlog Odluke o utvrđivanju pročišćenog teksta:
  1. Prostornog plana
  2. Urbanističkog plana uređenja
 15. Prijedlog Odluke o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste
 16. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora u Općini Krapinske Toplice
 17. Vijećnička pitanja.

U prilogu poziva dostavljamo Vam materijale uz sve točke dnevnog reda, osim točke 15. koja će biti usmeno obrazložena na sjednici Općinskog vijeća.

Molimo da se sjednici Općinskog vijeća obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost javite na br. telefona 232-267.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Zvonko Očić, prof.

Doneseni akti: 1. ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA 2. dio – Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2018.g. 3. dio – Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2018.g. 4. dio – Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2018.g. Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za 2018.g. I. dio -ODLUKA O GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU pRORAČUNA ZA 2018.G. Odluka o raspodjel rezultata poslovanja za 2018.g. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama PROČIŠĆENI TEKST PROSTORNOGI PLANA OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE PROČIŠĆENI TEKST URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA KRAPINSKE TOPLICE I KLOKOVEC Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2018.g. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2018.g. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi za 2018.g. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba za sport za 2018.g. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.g. zaključak o prihvaćanju izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za 2018.g. zaključak o prihvaćanju izvješća o zadiživanju zaključak o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o radu za razdoblje 01.07.do 31.12.2018.g. zaključak o utrošku sredstava od prodaje stanova u 2018g. 1. dio – Odluka o prvoj izmjeni Proračuna za 2019.g. 2. dio – Odluka o prvoj izmjeni Proračuna za 2019.g. 3. dio – Odluka o prvoj izmjeni Proračuna za 2019.g. 4. dio- Odluka o prvoj izmjeni Proračuna za 2019.g. odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda odluka o kupnji stana Odluka o upravljanju reciklažnim dvorištem Odluka o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste ostali zaključci s 16. sjednice Prva izmjena Plana razvojnih programa za 2019.g. prva izmjena programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.g. prva izmjena Programa javnih potreba u sportu za 2019.g. prva izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g. rješenje o imenovanju ravnatelja vrtića zaključak o usvajanju zapisnika s 15. sjednice Polugodišnje izvješće Općinskog načelnika o radu za razdoblje 01.07. do 31.12.2018.g. zaključak o prihvaćanju izvješća Općinskog načelnika

Preuzmi: Poziv i materijali 1. dio Materijali 2.dio Materijali 3. dio

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.