Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Sjednica Općinskog vijeća

Poziv

za 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/09, 14/12 i 8A/13) sazivam 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati 20. prosinca 2018. (četvrtak) u 18.00 sati, u prostorijama Općine Krapinske Toplice, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red

 1. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća održane dana 28.11.2018.g.;
 2. Prijedlog Odluke o Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2019.g. s prijedlogom Odluke o projekciji Proračuna za razdoblje od 2020. – 2021.g.;
  1. Općinska knjižnica Krapinske Toplice- Prijedlog Modela Financijskog plana i Plana rada za 2019.g.; s prijedlogom projekcije Financijskog plana za razdoblje od 2020. – 2021.g.;
  2. Dječji vrtić Maslačak -Prijedlog modela Financijskog plana za 2019.g. s prijedlogom projekcije Financijskog plana za razdoblje 2020. – 2021.g.;
  3. Vatrogasna zajednica Općine Krapinske Toplice – Plan rada i Financijski plan za 2019.g;
  4. Prijedlog Plana razvojnih programa za 2019.g.;
  5. Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2019.g.;
  6. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g.;
  7. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2019.g.;
  8. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u 2019.g.;
  9. Prijedlog Plana rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi u 2019.g;
  10. Prijedlog Programa korištenja sredstava uplaćenih na ime šumskog doprinosa u 2019.g.;
  11. Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u 2019.g.;
 3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2019.g.;
 4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2019.g.;
 5. Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Općine Krapinske Toplice za 2019.g
 6. Prijedlog Odluke o usvajanju:
  1. Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Krapinske Toplice za 2019.g.;
  2. Godišnjeg Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Krapinske Toplice u 2019.g. s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje;
 7. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za osnivanje Savjeta mladih;
 8. Prijedlog Odluke o donošenju II izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice;
 9. Prijedlog Odluke o donošenju II izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice i Klokovec;
 10. Prijedlog Programa utroška sredstava boravišne pristrojbe u 2019.;
 11. Vijećnička pitanja.

U prilogu poziva dostavljamo Vam materijale uz sve točke dnevnog reda.

Molimo da se sjednici Općinskog vijeća obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost javite na br. telefona 232-267.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Zvonko Očić, prof.

Doneseni akti, odluke i zaključci: Odluka o izvršenju proračuna Odluka o proračunu Općine Krapinske Toplice za 2019. – 1. dio Odluka o proračunu – 2. dio Odluka o proračunu – 3. dio Odluka o proračunu – 4. dio ZAKLJUČCI ODLUKA O DONOŠENJU II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA KRAPINSKE TOPLICE I KLOKOVEC ODLUKA O DONOŠENJU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g. Program korištenja sredstava uplaćenih na ime šumskog doprinosa Program korištenja sredstava od prodaje stanova Program javnih potreba u kulturi za 2019.g. Program gradnje za 2019.g. Porgram potpora poljoprivredi na području Općine Krapinske Toplice za 2019.g. plan razvojnih programa Plan rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi za 2019.g. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2019.g. Godišnji Plana razvoja sustava CZ za 2019. Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2018.g

Preuzmi: Poziv u cijelosti s materijalima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.