Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Sjednica Općinskog vijeća

Poziv

za 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/09, 14/12 , 8A/13 i 4/18) sazivam 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati u četvrtak, 11. listopada 2018. u 18.00 sati, u prostorijama Općine Krapinske Toplice, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća održane dana 05.09.2018.g.;
 2. Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Krapinske Toplice;
 3. Zagorski vodovod d.o.o. – prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na područje Općine Krapinske Toplice:
  1. u izgradnju vodoopskrbnog sustava „Zagorskog vodovoda“ na području Općine Krapinske Toplice – opskrba vodom područja „visoke zone“ naselja Grada Zabok, Općine Sveti Križ Začretje i Općine Krapinske Toplice II faza – cjevodovd;
  2. u izgradnju vodoopskrbnog sustava „Zagorskog vodovoda“ na području Općine Krapinske Toplice – opskrba vodom „visoke zone“ naselja Krapinske Toplice – cjevovod i hidrostanica HS-1;
 4. Dječji vrtić Maslačak – Odluka o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01. – 30.06.2018.g.;
 5. Općinska knjižnica Krapinske Toplice – Odluka o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01.01. – 30.06.2018.g. i Izvješće o radu Općinske knjižnice;
 6. Odluka o prvoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2018.g.;
 7. Općinski načelnik – Polugodišnje izvješće o radu za razdoblje od 01.01. – 30.06.2018.g.;
 8. Prijedlog Odluke o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2018.g.
  1. Polugodišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa;
  2. Izvješće o zaduživanju za razdoblje 01.01. do 30.06.2018.g.;
  3. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje 01.01. do 30.06.2018.g.;
 9. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2019.g.
  1. Prijedlog druge izmjene Plana razvojnih programa za 2018.g.;
  2. Prijedlog druge izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2018.g.;
  3. Prijedlog druge izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.g.:
  4. Prijedlog druge izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2018.g.;
  5. Prijedlog prve izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2018.g.;
 10. Vijećnička pitanja.

U prilogu poziva dostavljamo Vam materijale za sve točke dnevnog reda, s time da su materijali za točku 7. i 8. Dnevnog reda vijećnicima i članovima radnih tijela dostavljeni dana 13. 09. 2018. g.

Molimo da se sjednici Općinskog vijeća obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost javite na br. telefona 232-267.

Predsjednik Općinskog vijeća
Zvonko Očić, prof.

Donesene odluke i dokumenti: 1. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Krapinske Toplice 2.Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda na području Općine Krapinske Toplice 3.Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja-Zagorski vodovod 4.zaključak o zaduživanju 5.zaključak o korištenju srestava proračunske zalihe 6. Zaključak o izvršenoj preraspodjeli sredstava u Proračunu za 2018.g. 7. Zaključak o prihvačanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika 8. Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2018.g. I dio 8. Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2018.g. – II dio. 8. Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2018.g. – III dio. 8. Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2018.g. IV dio. 9. Polugodišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa 10. Odluka drugoj izmjeni Proračuna za 2018.g. – I dio 10.Odluka o drugoj izmjeni Proračuna za 2018.g. – II dio 10. Odluka o drugoj izmjeni Proračuna za 2018.g. -III dio 10. Odluka o drugoj izmjeni Proračuna za 2018.g. -IV dio  11. Druga izmjena Plana razvojnih programa za 2018.g. 12.Druga izmjena programa gradnje za 2018.g 13.Druga izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.g 14.Druga izmjena programa javnih potreba u kulturi za 2018.g 15.Prva izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2018.g zaključak o prihvačanju izvješća Dječjeg vrtića Zaključak o prihvačanju izvješća Općinske knjižnice Zaključak -verifikacija 11. sjednice vijeća

Preuzmi: Poziv 12. sjednica OV s materijalima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.