Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Sjednica Općinskog vijeća

Poziv

za 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/09, 14/12 i 8A/13) sazivam 31. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati u četvrtak, 5. 4. 2018. u 18.00 sati, u prostorijama Općine Krapinske Toplice, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice. Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća održane dana 29.01.2018.g.;
 2. Zagorska javna vatrogasna postrojba – Izvješće o radu i poslovanju za 2017.g.;
 3. Vatrogasna zajednica Općine Krapinske Toplice – Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2017.g.;
 4. DV „Maslačak“Krapinske Toplice:
  1. Izvješće o realizaciji programa zapošljavanja asistenta odgojitelja;
  2. Druga izmjena Financijskog plana za 2017.g.;
  3. Godišnji obračun Financijskog plana za 2017.g.;
  4. Financijski plan za 2018.g. i projekcija za 2018. – 2019.g.;
 5. Općinska knjižnica Krapinske Toplice:
  1. Druga izmjena Financijskog plana za 2017.g.;
  2. Godišnji obračun Financijskog plana za 2017.g. i Izvješće o radu za 2017.g.;
  3. Financijski plan za 2018.g. i projekcija za 2018. – 2019.g.;
 6. Odluka o drugoj preraspodjeli planiranih sredstava u Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2017.g.;
 7. Općinski načelnik – Izvješće o radu za razdoblje 01.07. – 31.12.2017.g.;
 8. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2017.g.:
  1. Prijedlog Odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Krapinske Toplice za
   2017.g.:
  2. Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa u 2017.g.
  3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenje komunalne infrastrukture u 2017. g.;
  4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017.g.;
  5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u 2017.g.;
  6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2017.g.;
  7. Izvješće o izvršenju Plana rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi u 2017.g.;
  8. Izvješće o utrošku sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u 2017.g.;
  9. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe u 2017.g.;
  10. Izvještaj o zaduživanju za razdoblje 01.01. – 31.1.2017.g.;
  11. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja iz 2017.g.;
 9. Turistička zajednica područja Srce Zagorja – prijedlog programa utroška boravišne pristojbe za
  2018.g.;
 10. Prijedlog Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje
  odbačenog otpada na području Općine Krapinske Toplice;
 11. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2017.g. s izvješćem davatelja usluge;
 12. Izvješće Povjerenstva za nabavu o provedbi postupka za prikupljanje ponuda za izbor osobe za
  obavljanje komunalnih poslova s prijedlogom oduke za sljedeće poslove:

  1. Nabava kamenog materijala;
  2. Redovno i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta;
  3. Uklanjanje trave, grmlja i šiblja – malčanje;
  4. Održavanje odvodnih kanala;
 13. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u
  vlasništvu Općine Krapinske Toplice;
 14. Vijećnička pitanja.

U prilogu poziva dostavljamo Vam materijale uz sve točke dnevnog reda.

Molimo da se sjednici Općinskog vijeća obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost javite na br. telefona 232-267.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Zvonko Očić, prof.

Donesene odluke, zaključci i ostali dokumenti: Zaključak verifikacija 6. zaključak Zagorska javna vatrogasna postrojba zaključak Vatrogasna vrtić – asistent zaključak vrtić izmjena Financijskog plana) zaključak vrtić godišnji obračun zaključak vrtić -Financijski plan zaključak knjižnica II izmjena Financijskog plana zaključak knjižnica-godišnji obračun zaključak knižnica -Financijski plan zaključak-preraspodjela zaključak o prihvaćanju izvješća načelnika 1.Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2017.g 2. Odluka o godišnjem… 3. Odluka o godišnjem…… 4. Odluka o godišnjem ….. god.izvještaj o provedbi razvojnih programa zaključak gradnja zaključak-program održavanja zaključak sport zaključak-kultura zaključak -socijalni program Zaključak o prihvaćanju izvješća o utrošku sredstava od prodaje stanova zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe u 2017g. Zaključak o prihvaćanju izvješća o zaduživanju u 2017.g. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017.g. boravišna pristojba Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada…… zaključak izvješće EKO FLOR izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom odluka-nabava kamenog materijala odluka-ostalo održavanje odluka-malčanje odluka – grabeodluka-prodaja zemljišta

Preuzmi: Poziv-s-materijalima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.